"1261'den Sonra Konstantinopolis: Kentin Yeniden İnşası Üzerine"Cristoforo Buondelmonti

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, kente ilişkin tarih, arkeoloji, tarihi topografya, sanat tarihi gibi konularda, alanlarında uzmanlaşmış araştırmacılar tarafından sunulan “İstanbul Konferansları” dizisine yeni dönemde de devam ediyor. 2012 yılı konferanslarının ilk konuğu, Koç Üniversitesi Tarih Bülümü’nden Dr. Ivana Jevtic

VIII. Mikhael Palaiologos 15 Ağustos 1261’de Konstantinopolis’e girdiğinde, kent Dördüncü Haçlı Seferleri ve Latin işgali nedeniyle (1204-1261) harabeye dönmüştü. Tarihçiler ve hatipler, başkentin görünümünü ve prestijini onarmak için inşa faaliyetlerini başlatan imparatordan övgüyle söz ederler. Gerçekten de, imparatorun geniş kapsamlı onarım projesi, hem kayda değer bir mimari üretim dönemini başlatır, hem de Palaiologoslar dönemi sanatsal yeniden canlanışın başlangıcını temsil eder.

Öte yandan, VIII. Mikhael Palaiologos’un bizzat hamiliğini kesin olarak kanıtlayacak herhangi bir maddi veri günümüze ulaşmamıştır. O halde, söz konusu üretimin yaratıcı katkısını nasıl değerlendirebiliriz veya bileşenlerini tam olarak nasıl belirleyebiliriz? Yapılar hangi sırayla inşa edilmişti ve mimarları, sanatçıları kimlerdi? Konferansta, yazılı kaynakların ve mevcut yapıların sağladığı verilerin sorgulanmasıyla, 1261’den sonra Konstantinopolis’in inşasına dair yeni bir bakış açısı ortaya konması hedefleniyor.

6 Mart Salı günü saat 18:30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek konferansta simultane tercüme yapılacağı ve etkinliğin ücretsiz olduğu bildiriliyor.