Limanların Özelleştirme Yöntemi Tekel Doğurabilir

Dünya Bankası (DB), özelleştirme programına alınan Devlet Demiryolları (TCDD) limanlarının özelleştirme yöntemini eleştirerek, "Uygulanan yöntemin kamu tekelinin özel tekele dönüştürülmesine neden olması muhtemel. Özelleştirmelerin dikkatli dizayn edilmesi gerekiyor" dedi. DB'nin "Türkiye: Ülke Ekonomik Raporu (CEM) Sürdürülebilir Büyüme ve Avrupa Birliği'ne Yakınsama" adlı raporunda liman özelleştirmeleri öncesinde liman işletmeciliğinde uygulanacak teknik kriterlerin ve tarife konularının da açıklığa kavuşturulması gerektiği ifade edildi.

TCDD'nin işlettiği İskenderun, Mersin, İzmir, Derince, Bandırma ve Samsun olmak üzere 6 limanı 2004 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) portföyüne alındı. Limanların 12 ay içinde özelleştirilmesi kararlaştırıldı, ancak bugüne kadar ancak Mersin ve İskenderun limanları için ihale yapılabildi. Mersin ihalesi sonucu Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca (ÖYK)onaylandı ancak Danıştay kararı bekleniyor. İskenderun Limanı için ise halen ÖYK kararı çıkmadı. ÖİB, en son İzmir Limanı için ihale ilanına çıktı.

Raporda, özelleştirme aşaması tamamlanmadan Özelleştirme İdaresi'nin bazı önemli noktaları göz önüne alması gerektiği belirtilerek, mevcut özelleştirme sisteminin kamu tekelini özel tekele devredilmesi ihtimali konusunda henüz hiçbir kuruluşun düzenleme yapmamaya yönelmemesi eleştirildi. Raporda, 3 yıllık mevcut tarife düzeninin devam edeceği ancak bu tarihten sonra tarifelerin nasıl uygulanacağı konusunun henüz belli olmadığı vurgulandı. Özelleştirme ile iş başına gelecek olan işletmecilere minimum operasyon kalitesi de dahil olmak üzere gerekli teknik kriterlerin kabul ettirilmesinin önemine dikkat çekilen raporda, limanlarda tekel konumunun kötüye kullanılması riskinin önlenmesi gerektiği vurgulandı.