"1999-2010 İstanbul ve Deprem"

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu adına ve İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 12 Ağustos 2010 tarihinde İTÜ İşletme Fakültesi "1999-2010 İstanbul ve Deprem" başlıklı bir panel düzenleniyor.

Maçka’da konumlanan fakültenin C 101 no’lu konferans salonunda gerçekleştirilecek panelin programı şöyle:

10:30 Açılış

10:30 – 12:15 Birinci Oturum / Oturum Başkanı: Deniz İncedayı (TMMOB
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı)

10:30 – 10:55 Yapı Stokunun Durumu ve Yapı Denetimi / Cemal Gökçe (TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı)
10:55 – 11:20 Kentsel Dönüşümün Değişen Yasal Boyutu ve Deprem Gerçeği /
Tayfun Kahraman (TMMOB İstanbul Şehir Plancıları Odası İstanbul
Şube Başkanı)
11:20 – 11:45 11 Yıl Sonra Neredeyiz? Nerede Olmalıydık?
Oğuz Gündoğdu (TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul
Şube Başkanı)
11:45 – 12:25 Tartışma

12:15 – 13:15 Öğle Yemeği

13:15 – 15:30 İkinci Oturum / Oturum Başkanı: Cemal Gökçe (TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı)

13:15 – 13:40 Deprem, Dönüşüm ve İstanbul / Mücella Yapıcı TMMOB
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi)
13:40 – 14:05 İstanbul Depremi ve Yaşanması Beklenen Sorunlar / Hüseyin
Öztürk, Alper Şengül (TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul
Şubesi)
14:05 – 14:30 Deprem ve Tesisat / Nurdoğan Oto (TMMOB Makine Mühendisleri
Odası İstanbul Şubesi)
14:30 – 14:55 İstanbul’da Deprem Sonrası Kimyasalların Yaratacağı Tehlikeler /
Serkan Küçük (TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi)
14:55 – 15:30 Tartışma