2. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumuİnşaat Mühendisleri Odası (İMO) tarafından düzenlenen “İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu”nun ikincisi, 23 – 24 Eylül 2011 tarihleri arasında Muğla’da gerçekleştirilecek. Sempozyumda, Türkiye’de inşaat mühendisliği eğitiminden beklenenler ve eğitimde öğretim, öğrenim ve değerlendirme ana konuları ele alınarak tartışmaya açılacak.

İnşaat mühendisliğinin tüm paydaşlarının, sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere davet edildiği sempozyum kapsamında şu konular tartışılacak:

Sempozyum Konuları

İnşaat Mühendisliği Eğitiminden Beklenenler

- Ulusal ve evrensel sorumluluk
- Sürdürülebilirlik
- Eğitimde amaçların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi
- Akreditasyon çalışmalarının eğitime etkisi
- Sanayi ile ilişkiler
- Profesyonel ortamların inşaat mühendisliği eğitiminde aradıkları
- Uluslararası mesleki tanınırlık ve dolaşım çalışmaları
- Öğretim elemanı ve öğrenciler için değişim programları (Erasmus, Farabi vb.)

İnşaat Mühendisliği Eğitiminde: Öğretim, Öğrenim, Değerlendirme
- İnşaat mühendisliği eğitiminde kalite yönetimi
- Eğitim programlarının nitelikleri, yeterliliği, yeni yaklaşımlar ve ölçülen nitelikleri
- Öğretim elemanlarının nitelik ve yeterliliği
- Bilişim teknolojilerinin eğitime etkileri
- Eğitim, öğretim için yöntemler ve değerlendirme
- İnşaat mühendisliği eğitiminde çift ana dal, yan dal programları
- Bologna süreci ve eğitim programlarına etkileri
- Yabancı dilde eğitim
- Lisansüstü eğitim; araştırmaların nitelikleri, ulusal ve uluslararası rekabet

Sempozyuma, kamu ve özel kurumlarda çalışan inşaat mühendisleri, akademisyenler ve öğrenciler, sözlü bildiri sunumu ile ya da dinleyici olarak katılabilecekler. Sempozyuma katılmak isteyenlerin, İMO web sitesinde bulunan katılım bilgi formunu eksiksiz doldurarak en geç 01 Mayıs 2011 tarihine kadar ilgili e-posta adresine yollamaları gerekiyor.

Sempozyumun Yapısı
Sempozyum, bildirili katılımcıların sunum yapacakları sözlü oturumlar ve özel oturumlardan oluşacak; aynı zamanda İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlarının katılacağı bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Bu toplantıda sempozyum konuları ele alınacak, ortaya çıkan düşünceler sempozyumda tartışmaya açılacaktır.

Sempozyum Takvimi
Katılım Bilgi Formunun Teslimi İçin Son Tarih:
01 Mayıs 2011
Bildiri Teslimi İçin Son Tarih: 31 Temmuz 2011
Kabul Edilen Bildiriler İçin Duyuru: 26 Ağustos 2011
Sempozyum Tarihi: 23 – 24 Eylül 2011

Bildiri Yazımı
Bildiriler A4 formunda (yazım alanı 120mmx200mm), şekil ve tablolar dahil 12 sayfayı geçmeyecek şekilde ve Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, 12 punto büyüklüğünde ve tek satır aralıklı Microsoft Word dokümanı olarak hazırlanmalıdır. Şekil ve tablolar 120 milimetreden geniş tutulmamalıdır. Bildirinin başlığı büyük harflerle yazılmalı, başlık altında yazarların isimleri, unvanları, kurum adı, adresi, telefonu, faksı, e-postası gibi ayrıntılı tanıtım bilgileri yazılmalıdır. Bildiriler Özet, Giriş, Yöntem, Sonuç ve Öneriler, varsa Kaynaklar birincil başlıklarından oluşmalıdır. Sonuç ve Öneriler başlığı altında ise, çalışmanın ana detayları, çalışma sonuçları ve öneriler özetlenmelidir.

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Sinan ALTIN (GÜ) – Düzenleme Kurulu Bşk.
Prof. Dr. Mustafa TOKYAY (ODTÜ)
Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL (YTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Recep BİRGÜL (MÜ)
Serdar HARP (İMO) – Yönetim Kurulu Başkanı
Metin KORKMAZ (İMO) – Yönetim Kurulu Üyesi
Abdullah BAKIR (İMO) – Adana Şube Başkanı
Cem OĞUZ (İMO) – Antalya Şube Başkanı
Alifer ATASEVER (İMO) – Muğla Şube Başkanı
Sadık Can GİRGİN (İMO) – İzmir Şube

Sempozyum hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.