2 Milyon Konut Deprem Sigortalı

Türkiye'deki 13 milyon konuttan sadece 2 milyonunun 27 Mart 2001'de yürürlüğe giren zorunlu deprem sigortası kapsamında sigortalandığı açıklandı. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Başkanı Sadi Sürenkök, zorunlu deprem sigortasının amacının, konut sahiplerini güvence kapsamına almak olduğunu, ancak 2002 yılı ağustos ayı itibarıyla zorunluluğa uyanların sayısının 2 milyon civarında olduğunu söyledi.
Halen 11 milyon konutun sigortasız olduğunu ifade eden Sürenkök, "En aktif deprem kuşaklarının birinin üzerinde bulunan Türkiye'de konutların yüzde 85'i sigortasızr'' dedi. Sürenkök, ikinci derecede deprem riski taşıyan Çukurova'daki illerde deprem sigortalıların oranının Türkiye ortalamasının altında olduğunu, Adana'da yaklaşık 350 bin konuttan 29 bin 200, Mersin'de 250 bin konuttan 29 bin 301, Gaziantep'te 260 bin konuttan 8 bin 186 ve Hatay'da 145 bin konuttan 10 bin 114'ünün sigortalı olduğunu söyledi. Sürenkök, tapu tescil işlemlerinde zorunlu deprem sigortası yaptırımının uygulamayı yaygınlaştırdığını belirtti.