2013 Bütçesinde En Yüksek Pay Maliye Bakanlığı'nınÖnümüzdeki yıl, Adalet Bakanlığı 6 milyar 835 milyon 383 bin lira, Milli Savunma Bakanlığı 20 milyar 359 milyon 914 bin lira, İçişleri Bakanlığı 2 milyar 888 milyon 763 bin lira, Dışişleri Bakanlığı 1 milyar 614 milyon 984 bin lira, Sağlık Bakanlığı 2 milyar 490 milyon 208 bin 650 lira, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 32 milyar 113 milyon 411 bin 650 lira, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 600 milyon 290 bin 650 lira pay alacak.

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 1 milyar 851 milyon 734 bin lira, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 14 milyar 732 milyon 738 bin 500 lira, Avrupa Birliği Bakanlığı'na 213 milyon 573 bin 650 lira, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 2 milyar 469 milyon 524 bin 550 lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 1 milyar 880 milyon 909 bin 650 lira, Ekonomi Bakanlığı'na 1 milyar 371 milyon 590 bin lira, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 5 milyar 393 milyon 728 bin lira, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na 13 milyar 116 milyon 229 bin 650 lira, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na 503 milyon 438 bin 650 lira, Kalkınma Bakanlığı'na 1 milyar 198 milyon 247 bin 650 lira, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na 10 milyar 492 milyon 139 bin lira, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na da 10 milyar 690 milyon 599 bin lira bütçe öngörüldü.

Ayrıca Başbakanlık'a 769 milyon 789 bin lira, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na 927 milyon 19 bin lira, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 657 milyon 446 bin lira, Türkiye İstatistik Kurumu'na da 239 milyon 745 bin lira pay aktarılacak.
    
Özel bütçeli kurumlar
    
Özel bütçeli kurumlar arasında en yüksek pay, 8 milyar 873 milyon 363 bin lira ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne ayrıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü 6 milyar 962 milyon 374 bin lira ile DSİ'nin ardından en çok pay alan ikinci özel bütçeli kurum oldu.
     
2013 yılında bütçeden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) 1 milyar 745 milyon 502 bin lira, Orman Genel Müdürlüğü'ne 1 milyar 988 milyon 874 bin lira kaynak ayrıldı.

Üniversiteler arasında en çok pay 713 milyon 478 bin lira ile İstanbul Üniversitesi'ne, ardından da 518 milyon 557 bin lira ile Ankara Üniversitesi'ne ayrıldı.
    
Üst kurulların bütçeleri
    
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında en çok payı, 1 milyar 510 milyon lira ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu aldı. SPK'ya 95 milyon 510 bin lira, BDDK'ya 200 milyon lira, EPDK'ya 137 milyon 290 bin lira, Kamu İhale Kurumu'na (KİK) 105 milyon lira, Rekabet Kurumu'na 57 milyon 400 bin lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na da 31 milyon 921 bin lira ödenek ayrıldı.