2014 Genç Mimar ÖdülleriTürkiye'de uygulama yapan ve mimarlık mesleği içinde gösterdiği çok yönlü çaba ve uygulama birikimi ile öne çıkan mimarları bünyesinde toplayan Serbest Mimarlık Dernekleri bağımsız ama işbirliği ve eşgüdüm içinde hareket eden kurumlar olarak Ankara, İstanbul ve İzmir'de örgütlenmiş ve diğer illerde örgütlenme hazırlığı içindeki kurumlar.

Kentleşme ve mimarlık alanında başta mimarlık mesleğinin tanınması, saygınlığının korunması ve bu konuda eleştirel bir kültürün oluşması olmak üzere çok yönlü olarak etkinlik gösteren SMD'ler, 2014 yılından başlayarak ortak bir ödül programı  çerçevesinde ülkemizde mimarlık yapan genç mimarların çalışmalarını derlemeyi ve tanıtmayı hedefliyor.

"Genç Mimar Ödülleri", Türkiye'de mimarlık yapma yetkisine sahip ve 40 yaşını tamamlamamış tüm mimarlara açık olan yarışma, mimarların bugüne kadar oluşturdukları birikim ve mimarlık ortamına yaptıkları tasarım katkısını değerlendirmeyi amaçlıyor.

Başvuruda bulunacak katılımcıların, beşi geçmemek ve en az bir tanesi uygulanmış olmak üzere projelerini ve mimarlık ortamı içinde varolma biçimlerini en fazla 25 sayfalık bir Powerpoint sunuşu ile anlatmaları bekleniyor.

Teslimler en geç 17 Ekim 2014 saat 18:00'a kadar belirtilen Dropbox adresine yapılabilecek.

Ödül, Hindistan seyahati!

Jürinin teslimler üzerinden oluşturacağı kısa listede yer alan 10 mimarın, açılacak sergi için pano hazırlamaları istenecek. Yarışma panoları, 2014 yılında Serbest Mimarlar Dernekleri ile işbirliği içinde düzenlenecek olan Hindistan A+D Ödülleri etkinliği sırasında sergilenirken; kazanan mimar da Hindistan seyahati ile ödüllendirilecek.

Jüri

Prof. Dr. Suha Özkan / Y. Mimar (Jüri Başkanı)
Derya Akdurak / Y. Mimar
Hasan Çalışlar / Y. Mimar
Prof. Dr. Celal Abdi Güzer / Y. Mimar
Enis Öncüoğlu / Mimar

Reklam Goruntulenme Bolumu