'2B' ve 'Kentsel Dönüşüm'de Değerleme Hizmeti Meslek Mensubu Profesyonellerce VerilmeliYazılı bir açıklama yapan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUP), özellikle 2B ve kentsel dönüşüm gibi düzenlemeler kapsamında yapılacak işlemlerde ilgili tarafların hak kaybına uğramaması için değerleme hizmetinin meslek mensubu profesyonellerce verilmesi gerektiğini bildirdi.

TDUP tarafından yapılan açıklamada, Birliğin, tarafsız uluslararası ve yerel standartlar çerçevesinde, mesleki kalite ile etik kuralları dikkate alarak ve fiyat odaklı olmayan bir yaklaşımın benimsenmesine öncülük ederek, gayrimenkul değerleme faaliyetlerini sürdürmeyi ve bu doğrultuda değerleme standartlarını yükseltmeyi amaç edindiği hatırlatıldı ve SPK tarafından listeye alınmış lisanslı gayrimenkul değerleme şirketlerini ve uzmanlarını bünyesinde buluşturduğu kaydedildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDUP Başkanı Bekir Yener Yıldırım da, yakın bir zamanda Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü tarafından bazı alanlardaki değerleme faaliyetlerinde özel olarak yetkilendirildiklerini ifade etti:

“Her geçen gün daha da gelişen kentlerimizde sağlıklı bir dönüşüm planlaması yapılabilmesi adına, Birliğimiz üyelerinin ve lisanslı değerleme şirketlerinin, 2B arazileri, kamulaştırma ve kentsel dönüşüm işlemleri ile ilgili değer tespitlerinde aktif olarak rol alması gerektiğine inanıyoruz”.

Yıldırım, değerleme sektörünün kapsamlı bir çalışma içerisinde olduğunu, kısa bir süre sonra Birliğin 'Disiplin ve Değerlendirme Yönetmeliği'nin SPK tarafından onaylanarak yürürlüğe sokulmasını beklediklerini ve hemen ardından da Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında yapılandırılacak Türkiye değerleme standartları modelini yayınlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.