4708 Sayılı Yapı Denetimi Yasasının iptali

Ankara: 26.06.2002
Sayı: 04/901

Mimarlar Odası Şubelerine
(Genel Dağıtım)


4708 Sayılı Yapı Denetimi Yasasının iptali ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesine Anamuhalefet Partisince yapılan başvuru red edilmiştir.


Bilgilenmenizi dilerim

Fatih SÖYLER
Genel Sekreter