ABD Türkiye'ye Çelik Vergisi UygulamayacakABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITC), aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 15 ülkeden soğuk döküm çelik ithalatının Amerikan çelik endüstrisine zarar vermediğini belirterek gümrük vergisine gerek olmadığı kararına vardı.

Karar uyarınca, soğuk döküm çelik levha üreten Arjantin, Belçika, Brezilya, Fransa, Almanya, Güney Kore, Hollanda, Yeni Zelanda, Çin, Rusya, Güney Afrika, İspanya, Tayvan, Türkiye ve Venezüela'ya Amerikan piyasasına satışlarında gümrük vergisi uygulanmayacak.

USITC'nin kararı uyarınca, bu ülkelerden gelen çeliğin, Amerikan çelik endüstrisini yıpratıp yıpratmadığı soruşturması da ortadan kalkmış oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayında, soğuk döküm çelik ürünlerinin Amerikan piyasasına damping ile girdiği kararına varmıştı. Damping marjini ise yüzde 4 ile 137 arasında gösterilmişti. Ancak sözkonusu ülkelerden gelen çeliğin haksız rekabet yaratıp yaratmadığı konusunda, hem ABD Ticaret Bakanlığı hem de USITC'nin ortak karar vermesi gerekiyor. ABD Ticaret Bakanlığı'nın tespitinin ardından, USITC'nin bugün ulaştığı karar ise, karar niteliğini taşıyor.

Damping, bir ihraç malının, bir ülkedeki fiyatının veya üretim maliyetinin altında satılması anlamına geliyor. Damping ile satış fiyatı arasındaki fark, ihraç bedeli yüzdesi olarak gösteriliyor.

ABD'deki çelik üreticileri, yabancı ülkelerden Amerikan piyasasına gelen çeliğin, hükümetten aldığı sübvansiyonla veya damping yoluyla haksız rekabet yaratarak, yerel çelik endüstrisini yıprattığını, birçok şirketin iflas ettiğini savunuyor.