2006, "Nükleere Hayır!" Yılı

Türk Mimar ve Mühendisleri Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası, Greenpeace Akdeniz ve Türkiye Çevre Platformu'nun (TÜRÇEP) çağrısı üzerine "Nükleer Karşıtı Kongre" Cuma günü (24 Şubat 2006) 53 kuruluştan 114 kişinin katılımıyla Ankara'da toplandı. Katılımcılar ortak kararla, 2006 yılının "Çernobil faciasının 20. yılında Nükleere Hayır Yılı" olarak ilan edilmesine ve bu temelde yürütülecek çalışmaların desteklenmesi ve katkı verilmesine karar verdi.

Antinükleer mücadeleye devam
Nükleer enerjiyi ve nükleer silahları reddeden, enerji verimliliği, tasarrufu, kayıp-kaçakların giderilmesi ve yerli-yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve geliştirilmesi için mücadeleyi benimseyen kongrede "Nükleer Karşıtı Kongre Sonuç Bildirgesi" onaylandı.

Kongre, öncelikli olarak, çalışmaların, nükleer santralların kurulmasına yönelik adımlara karşı çıkmak ve engellemek temel hedefi çerçevesinde programlanmasını öngörerek şu kararları verdi:

-Yerel ölçekte kampanyalar yürütülmesi, bilgilendirme temelinde yayınlar, broşürler, afişler hazırlanması,

-Bölgesel olarak barışçıl kitlesel eylemler düzenlenmesi, nükleer santral yapılması planlanan illerde bu çalışmaların özellikle yoğunlaştırılması,

-Nükleer santrallerin kurulması kararının geri püskürtülmesine yönelik ulusal düzeyde etkinlikler ve barışçıl eylemler organize edilmesi, eğitim araçlarının üretilmesi, etkinliklerin planlanması ve koordinasyonu.

Nükleer karşıtı kongreye katılan kuruluşlar şöyle:

Adana Çevre ve Tüketici Koruma Derneği (ÇETKO), Ankara Cumhuriyet Okurları (CUMOK), Antakya Çevre Koruma Derneği, Avrasya Çevre Akademisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Çankaya Şubesi,Bartın Eğitim ve Kültür Derneği, Batı Akdeniz Çevre Patformu (BAÇEP), Batı Karadeniz Çevre Platformu (BAKÇEP), Bodrumlu Gönüllüler Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Bursa Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER), Doğu Akdeniz Çevre Platformu (DAÇE), Doğu Karadeniz Çevre Platformu (DOKÇEP), Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP), Ege Çevre Platformu (EGEÇEP), Ekoloji Kollektifi, Avrupa Yenilenebilir Enerjiler Birliği (Eurosolar Türkiye), Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş), Greenpeace Akdeniz, İç Anadolu Çevre Platformu (İÇAÇEP), İskenderun Çevre Koruma Derneği, Karadeniz Çevrecileri, Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu (KarDoğa), Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunlarını Araştırma Derneği (KIRÇEV), Kocaeli Çevre İnisiyatifi, Konya Çevre Koruma Eğitim ve Araştırma Derneği (KONÇED), Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği, Küresel Barış ve Adalet Komisyonu (Küresel Bak), Küresel Isınma Karşıtları İzmir Grubu, Marmara Çevre Platformu (MARÇEP), Mersin Çevre Dostları Derneği, Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED), Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Çevre Topluluğu, Osmaniye Çevre Dostları, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Sinop Sosyal Dayanışma Derneği, Sinop Çevre Dostları Derneği, Sinop Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sinoplular Derneği, Tarsus Çevre Koruma Kültür ve Sanat Merkezi (ÇEKSAM), TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, TMMOB Metalürji Mühendisleri Odası, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TümBelSen), Giresun Türkiye Çevre koruma ve Yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK), Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP), Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Enerji Ulusal Çalışma Grubu, Yeşiller Partisi Ankara Şubesi.