Afganistan Maden ve Sanayi Bakanlığınca Satın Alınacak Malzemeler

T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıda, Afganistan Geçici Yönetimi Maden ve Sanayi Bakanlığının Cengelek atölyelerini faaliyete geçirmeyi planladığından bahisle, Müdürlüğümüzden (Tel./Fax.:0 312 2864036 - E-mail: distic@atonet.org.tr) temin edilebilecek 14 kalem makine aksamı, inşaat malzemesi, muhtelif kimyassallardan oluşan malzemeyi satın almayı öngördüğü belirtilerek, CIF Kabil, Hayratan ve Şirhan Bender olmak kaydıyla teklif vermek isteyen firmalarımızın, tekliflerini 00 873 763 09 07 09 nolu faksa gönderebilecekleri bildirilmektedir.