Bursa, Kızyakup Kent Parkı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje YarışmasıBursa’nın merkezinde bulunmasına karşın yıllardır çöküntü bir durumda kalan Kızyakup Mahallesi’ni bir yarışma projesiyle ayağa kaldırmayı amaçlayan Osmangazi Belediyesi, hem bölgeyi kentin sosyal yaşamına katmak için, hem de Kamberler’in yeni halini bir yarışma ile belirlemek amacıyla “Kızyakup Kent Parkı Kentsel Tasarım ve Mimari Projesi” serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak yarışmaya çıkarmıştır.


Jüri

Danışman Jüri Üyeleri


Recep Altepe (Osmangazi Belediye Başkanı, Makine Mühendisi, GÜ)

Bayram Vardar (Teknik Başkan Yardımcısı, Şehir ve Bölge Plancısı, İTÜ)

Melih Türa (Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı, Mimar, İDMMA)

Adem Özdemir (İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı,

İnşaat Mühendisi, İDMMA)

Asli Jüri Üyeleri


Aykut Karaman (Jüri Başkanı, Prof. Dr. Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı, DGSA)

Neslihan Dostoğlu (Prof. Dr.,Mimar ODTÜ)

Feride Önal (Dr.Y. Mimar, MSÜ)

Bünyamin Derman (Y.Mimar, YÜ)

Belemir Güzer (Peyzaj Mimarı, AÜ)

Yedek Jüri Üyeleri

Yasemen Say Özer (Yrd. Doç. Dr. Mimar, MSÜ)

Bilge Ulusay Alpay (Yrd. Doç. Dr. Mimar, YÜ)

Hülya Dinç Atılgan (Peyzaj Mimarı, AÜ)

Raportör

Tuna Yıldız (APK Müdür V, Şehir ve Bölge Y.Plancısı, GÜ)

Raportör Yardımcıları


Gökşen Yücedağ (Y.Mimar, BAÜ)

Filiz Hacısalihoğlu (Mimar, AÜ)

Fulya Türkmen (Mimar, UÜ)

Şahabettin Kaynar (İnş. Tek., DPÜ)Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı ve kayıtların başlaması : 23 Şubat 2006

Soru sorma için son gün : 15 Mart 2006

Projelerin teslimi : 23 Mayıs 2006

Jüri değerlendirmesi : 26 Mayıs 2006

Yarışmaya katılan bütün projeler sonucun ilanından sonra 15 gün süre ile Osmangazi Belediyesi sergi salonunda sergilenecektir. Kolokyum 10/6/2006 tarihinde saat: 14.00’de başlayacaktır.Ödüller


1.Ödül : 50.000,–YTL.

2.Ödül : 35.000,–YTL.

3.Ödül : 25.000,–YTL.

1. Mansiyon : 10.000,–YTL.

2. Mansiyon : 10.000,–YTL.

3. Mansiyon : 10.000,–YTL.

4. Mansiyon : 10.000,–YTL.

5. Mansiyon : 10.000,–YTL.


Satınalma : 5 Adet, her biri 2.000,–YTL.Katılım Şartları


Yarışmacıların, yarışmaya katılabilmek için, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB), Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası’ndan herhangi birinin üyesi olması ve meslekten men cezası almamış olması, TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası’na kayıtlı yarışmacıların, ekiplerinde TMMOB Mimarlar Odası üyesi müellif mimar bulundurması, jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmaması gerekmektedir. Ayrıca jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olması, yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmaması, yarışmayı açan idarede, adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmaması istenmektedir. Yarışmacıların şartname alıp, isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmesi (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir) ve yer görme belgesi almış olması da istenenler arasındadır. Yarışmacılar, şartname ve eklerini Osmangazi Belediyesi APK Müdürlüğü Proje Etüd Bürosu’nda bulunan yarışma raportörlüğünden, Hesap İşleri Müdürlüğü’ne yatırılacak 50,–YTL. (Elli Yeni Türk Lirası) karşılığında alabilirler.


Bilgi İçin:


Bursa Osmangazi Belediyesi

A: Santral Garaj Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 6 16200, Bursa

T: (0 224) 444 16 01

F: (0 224) 270 70 09

E: hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

www.osmangazi.bel.tr