Dostlar Kurulda Görsün"İstanbul Metropolitan Planlama'ya (İMP) sorulmadan İstanbul'a tek bir çivi çakılmayacak" diyerek kent ve ulaşım konusunda uzman 500 bilim adamını tarihi metropolün gelecekteki 100 yılını tasarlamak için bir araya getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, hemen her büyük projede devre dışı bırakılmaları üzerine bilim adamlarının tepkisini çekti. Galataport, Haydarpaşa Limanı, üçüncü köprü, Dubai Kuleleri ve 'yedi tepeye yedi tünel' gibi kentin kaderini değiştirecek mega projeler, İMP üyelerine hiç sorulmadı.

Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 'yedi tepeye yeri tünel' projesinin temelini önümüzdeki hafta atacaklarını belirterek "Projeyi kavşak ve yol bağlantıları için İMP'ye götüreceğiz" diye konuştu. Bilim adamları ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'yedi tepeye yedi tünel' sloganıyla toplam 68 kilometre uzunluğunda 31 karayolu tüneli inşa etmeye hazırlanmasına tepki göstermeye devam ediyor. Bilim adamları, yaklaşık 2 milyar dolara mal olacağı sanılan 68 kilometrelik tünellerin İstanbul trafiğe çözüm olamayacağını söylüyor.

15 ayrı çalışma grubu
Başkan Topbaş, İstanbul'da çarpık yapılaşmanın önüne geçilmesi, şehrin su havzaları ve yeşil alanlarının korunması, ulaşım akslarının belirlenmesi için neredeyse bu alanda ne kadar uzman ve bilim adamı varsa, Tepebaşı'ndaki 10 bin metrekarelik 'İstanbul Metropolitan Planlama' ofisinde bir araya getirdi. Prof. Dr. Hüseyin Kaptan başkanlığında İstanbul'un yeni imar ve ulaşım planlarının çıkarılması için çalışmaya başlayan İMP'de, alanında uzman meslek örgütleri, üniversite öğretim üyeleri, yerel ve merkezi yönetim temsilcileri yer aldı.

Büyük bir çoğunluğu çalışmalara gönüllü bir biçimde katılan bilim adamlarından, Ülke Bölge Planlama, Doğal Yapı, Demografi, Ticaret ve Hizmetler Kültür Endüstrileri, Sanayi, Konut ve Yaşam Kalitesi, Ulaşım, Lojistik, Eşgüdüm Kararı ve Strateji Metropoliten Planlama, Kentsel Tasarım, Ulusal ve Uluslararası Yarışmalar, GİS ve Müze Kent olmak üzere 15 ayrı çalışma grubu oluşturuldu.

Topbaş, İMP'nin İstanbul'un plansız programsız büyümesinin önüne geçilmesi için kurulduğunu ve belediyenin de bu ofisin çizdiği rotada kente yön vereceğini belirtti. İMP, İstanbul'un yeni imar planları için çalışmaya başladı, ama henüz birkaç ay geçmeden sürprizlerle karşılaşıldı. İstanbul'un sahillerinin görüntüsünü tamamen değiştirecek Galataport ve Haydarpaşa Limanı projeleri, İstanbul'un simgesi kent siluetini gölgeleyecek Dubai Kuleleri ve üçüncü köprü projeleri, kentsel planlama merkezi dışında, merkezi hükümet, bakanlıklar ve belediye tarafından oluşturulan projelerle gündeme geldi. Son olarak kentin tüm ulaşım sistemini değiştirecek 'Yedi tepeye yedi tünel' sloganıyla gündeme gelen 68 kilometrelik 31 karayolu tüneli, İMP'deki bilim adamlarının tepkisine neden oldu.

İTÜ Ulaştırma Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Güngör Evren: İstanbul Metropolitan Planlama merkezinde yüzlerce uzman, kültürel, doğal, tarihi, ekonomik koşullarıyla birlikte kentin ulaşımını planlıyor. Bu planlama çalışmalarını beklemek, çalışmaların sonuçlarına göre projeleri hayata geçirmek gerek. Merkezin kurulması olumlu ama uygulama çelişiyor.

Mimarlar Odası Genel Başkanı Oktay Ekinci: Dünyanın en önemli birimlerinden biri olarak kuruldu İMP. Biz oraya gün aşırı giderek, gönüllü olarak birikimlerimizi İstanbul için kullanmak istedik. Ama gündeme getirilen projelerin hiçbiri sunulmadı. Galataport, Haydarpaşa, Dubai Kuleleri son olarak karayolu tünelleri gibi en önemli meseleler. Hocalara yazık. Bu tünellerin hiçbiri de İstanbul'un yedi tepesiyle ilgili değil. İstanbul'daki tüm kaynakların raylı sisteme aktarılması gerekir.

İTÜ Ulaştırma Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Gerçek: Topbaş diyor ki, İMP'nin onayı olmadan İstanbul'a çivi çakılmayacak. Ama ne tünel projeleri, ne Haydarpaşa, Galataport, Dubai Kuleleri ve üçüncü köprü bize soruldu.