Akademisyenlerden Hükümete Çağrı: Kömürden Vazgeçin!Paris’te gelecek ay dünyayı yakından ilgilendiren, iklim konusunda alınacak tedbirlerin konuşulacağı bir zirve (COP21) yapılacak. Ancak bunun öncesinde bugün Türkiye’de çok önemli bir forum başlıyor; ‘İklim Forumu’…

İki gün sürecek forum boyunca Boğaziçi Üniversitesi’nde yaklaşık 60 toplantıda 150 konuşmacı sunum yapacak.

Radikal'den Serkan Ocak'ın haberine göre, toplantıların öncesinde 23 bilim insanı bir bildiri yayımladı. ‘Kömür’ün iklim değişikliği konusunda birincil sorumlu olduğunu belirten akademisyenler, Türkiye’yi kömüre dayalı enerji politikalarından vazgeçmesi konusunda uyarıda bulundu.

Akademisyenlerin bildirisi, dün Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde (İPM) yapılan bir toplantıda duyuruldu. İPM araştırmacısı Ümit Şahin, Ahmet Atıl Aşıcı, Sevil Acar, Pınar Gedikkaya Bal, Ali Osman Karababa ve Levent Kurnaz tarafından hazırlanan “Kömür Raporu: İklim Değişikliği, Ekonomi ve Sağlık Açısından Türkiye’nin Kömür Politikaları” raporunun sunumunun ardından bildiri okundu.

‘Halk sağlığını olumsuz etkiliyor’

Hükümete bir çağrı niteliği taşıyan bildiride şu ifadeler yer aldı:

“Küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yarısından, elektrik ve ısı üretiminden kaynaklanan emisyonların dörtte üçünden sorumlu olan kömür, iklim değişikliğinin birincil nedenidir. Türkiye ise kömürü enerji politikalarının merkezinde tutuyor ve devlet teşvikleriyle yeni kömürlü enerji santrallerini destekliyor. Kömürlü termik santrallerin iklim değişikliği, ekonomi ve sağlık üzerine etkileri konusunda yürütülen çalışmalar, kömürün enerji üretimi için kullanılmasının halk sağlığını olumsuz etkilediğini, iklim değişikliğini tetiklediğini ve çevre sorunlarına yol açtığını gösteriyor.”    

‘Endişe duyuyoruz’

Türkiye’nin halk sağlığını, iklim politikalarını ve çevreyi olumsuz etkileyen kömürlü termik santrallere dayalı enerji politikalarından büyük endişe duyduğunu belirten 23 akademisyenin hükümete yaptığı çağrı şöyle:

- Kömürün Türkiye’nin enerji üretimindeki payını artırmaya, daha fazla linyit çıkarılmasına ve kömür ithalatının artırılmasına yönelik enerji politikaları değiştirilmeli, yeni kömür santralleri yapılmamalıdır. Planlanan yeni kömürlü termik santrallere verilen lisanslar iptal edilmeli ve yeni lisans verilmemelidir.

- Kömürlü termik santrallerin sebep olduğu hava kirliliğinden kaynaklanan sağlık sorunları hakkında bilimsel araştırmalar yapılmalı ve gerekli halk sağlığı önlemleri alınmalıdır.

- Kömüre verilen devlet teşvikleri en kısa sürede tamamen kaldırılmalıdır.

- Türkiye ekonomisindeki payı hem üretim, hem istihdam açısından çok düşük olan kömür madenciliğinin yerine istihdam potansiyeli yüksek olan yenilenebilir enerji kaynakları değerlendirilmelidir.

- Temiz kömür teknolojisi olarak lanse edilen ve yeni termik santrallerde kullanılacağı iddia edilen gelişmeler yanıltıcıdır. Termik santrallerin iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak, geniş çapta uygulanabilir bir teknoloji bulunmamaktadır.                         

- Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı artıran ve ekonomik olarak sürdürülebilir olmayan kömüre odaklı bir enerji politikası yerine sürdürülebilir, düşük karbonlu ve yenilenebilir kaynaklara dayalı bir enerji politikasına ve ekonomik gelişme anlayışına geçmelidir.

Bildiri daha sonra Türkiye’deki ve dünyadaki tüm akademisyenlerin imzasına açıldı.

Bildiriyi hazırlayan ve ilk imzalayan 23 akademisyenin adı ve görevli olduğunu kurumları şöyle:

Prof. Dr. Fikret Adaman – Boğaziçi Ünivesitesi Ekonomi Bölümü

Doç. Dr. Yıldız Arıkan – İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı – İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Sevil Acar – İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ekonomi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Pınar Gedikkaya Bal – Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Prof. Dr. Nüzhet Dalfes – İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Ozan Mert Göktürk – Ondokuz Mayıs Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Ahmet İnsel - İktisatçı

Prof. Dr. Ali Osman Karababa – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü

Doç. Dr. Barış Karapınar – Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü

Prof. Dr. Ali Kocabaş – Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölümü

Prof. Dr. Levent Kurnaz – Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü

Prof. Dr. Haluk Levent – İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. Semra Cerit Mazlum – Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Hande Paker – Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Prof. Dr. Kayıhan Pala – Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü

Prof. Dr. Ali Kerem Saysel – Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü

Dr. Ümit Şahin – Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi

Dr. Ethemcan Turhan – Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi

Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar – Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Ebru Voyvoda – Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü

Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz – Halk Sağlığı ve Çevre Sağlığı Doçenti

Prof. Dr. Erinç Yeldan – Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü