Akademisyenlerden İş Dünyasına Etik Uygulama ve İnsan Hakları VurgusuBraas'ın Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ile birlikte düzenlediği 'İş Dünyasında Etik ve İnsan Hakları Sorunları' konulu sempozyum, çalışanları ve yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve sivil toplum temsilcileri ile bir araya getirdi. 8 Aralık Perşembe günü Maltepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ve konusunda bir ilk olan bu sempozyumda, çalışanların ve yöneticilerin, 'insan hakları' ve 'etik' kavramlarıyla ne tür bir ilişki içinde olduğu, iş insanlarının bu alandaki sorunlarının niteliği  ve olması gereken yaklaşımlar hakkında görüşler paylaşılırken; iş yaşamında 'etik' ve 'insan hakları' kavramlarının kritik önemi tartışılarak, katılımcılarda temel bir farkındalık yaratılması amaçlandı.

Açılış konuşması T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Köymen tarafından yapılan sempozyumda, Köymen, bugüne kadar üniversite ve sanayi işbirliğinin daha çok teknik konularda gerçekleştiğini, bu sempozyumla beraber tarafların ilk kez insan odaklı bir paydada bir araya geldiğini belirterek, sempozyumun önemine dikkat çekti.

"İnsan hakları ve etik kavramlarına değer vermeyen kurumlar kısa ömürlü olmaya mahkum"

Braas Çatı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Daniş Navaro da yaptığı açılış konuşmasında, hayatımızın büyük bir kısmını iş ortamında geçirdiğimizi, kurumların vizyon ve misyon prensiplerinde ilk maddenin, karşılıksız ve koşulsuz olarak insan hakları ve etik kavramlarına ayrılması gerektiğini, insan odaklı olmayan kurumların ise ömürlerinin kaçınılmaz bir şekilde kısa olduğunu dile getirdi.

Kalkınma ve gelişme için önce etik ve insan hakları şart

'Goethe Madalyası' başta olmak üzere birçok felsefe ödülüne sahip Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. İoanna Kuçuradi ise, bir kurumun insan haklarını koruması için ilk olarak bunu dürüstçe istemesi, bu alandaki temel bilgiye sahip olması ve bunu hayata geçirmesinin şart olduğunu bilmesi gerektiğini belirtti. Kuçuradi ayrıca, iş dünyasında sağlık ve çalışma hakkının korunmasının da elzem olduğunu ekledi. Kuçuradi, sözlerini, ülkelerin kalkınması ve gelişmesi için asıl koşulun insan haklarını yerine getirmek olduğu ve insan haklarının bugünkü hayattaki karşılığının ise 'bir modadan ibaret olduğu' gerçeğini vurgulayarak tamamladı.

Şirketlere felsefi danışman gerekiyor!

Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Betül Çotuksöken de insan hakları ve etik duruşu sağlamak adına kurumlara 'felsefi danışman' getirilmesinin zorunluluğuna dikkat çekti. Günümüzün iş dünyasındaki küreselleşme dalgasının yalnız ekonomik anlamda değil, insani anlamda da olması gerektiğine değindi. Çotuksöken, bugün iş dünyasında  hakim olan genel anlayışın çalışana duyulan 'merhamet' duygusu ile sınırlı olduğunu ve bu durumun değişmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Çotuksöken,  konuşmasını tüm insan ilişkilerinin, işveren ve  çalışan dahil, sonunda,  etik ve ahlaka dayandığını, uzun erimde iyilerin ve doğru davrananların kazanacağına olan inancını yineleyerek konuşmasını tamamladı.Sempozyumda ayrıca, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Danışmanı Doç. Dr. Yusuf Örnek, Rekabet Kurumu III. Daire Başkanı Suna Barış Özer, Ankara Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülriz Uygur, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Şimşek, KalDer Genel Sekreteri Selim Güven, Etik Değerler Merkezi Derneği Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver ve Baltaş Grubu Başkanı Prof. Dr. Acar Baltaş katkılarıyla rekabet, mobbing (yıldırma), çalışan sağlığı ve güvenliği, liderlik, kalite çalışmaları ve performans değerlendirme gibi gündelik şirket hayatında sıkça karşılaşılan konular işlendi.