AKP Yeşile KörTemmuz ayında çıkan torba yasa ile 2B arazilerine örtülü af çıkararak satış işlemine hukuki zemin yaratan hükümet, yılbaşından önce de satılacak alanların belirleneceği yasayı hazırlamak için çalışmalarına hız verdi. TEMA Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Doğan, çıkarılacak yasa ile orman arazisi işgalinin yasal hale getirileceğine dikkat çekerek 2B uygulamasının tamamen ortadan kaldırılmasını istedi.

Orman özelliğini yitirmiş araziler olarak tanımlanan 2B’lerin satışı yıllardır bütün hükümetlerin gündeminde. Son olarak 23 Temmuz 2010’da 6009 sayılı torba yasa adı verilen değişikliklerle orman hukuku ve rejimi altında olan 2B’lerin satışı resmen başlatıldı. Yasa içerisinde çeşitli maddelerinde Anayasa Mahkemesi ve idari yargı kararlarına aykırı düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeleri “örtülü af” olarak niteleyen TEMA Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Doğan “2B alanları kesinlikle orman rejiminin dışına çıkarılmamalı. Çıkan yasa 2B’lerin üzerinde turizm tesisleri yapılmasının önünü açıyor” dedi. Sorunun kökten çözülmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, TEMA’nın önerisini şöyle özetledi: “2B arazilerinde satış kesinlikle düşünülmemelidir. Ecrimisil (haksız işgal tazminatı) uygulamasına derhal başlanmalıdır. Orman içindeki yapılaşmalar mevcut yasalar gereği kesinlikle yıkılarak orman haline dönüştürülmelidir. Kentleşen alanlarda ise medeni hukukumuzdaki mülkiyet kavramında yeni düzenlemelere gidilerek satış dışı çözüm oluşturulmalıdır. Yeni 2B’lerin oluşmaması için anayasanın 169 son fıkrası ile Orman Kanunu’nun 2B maddesinin kaldırılması gerekmektedir.”

Yasa çalışmaları, 18 kentteki 473 bin 419 hektarlık alanı kapsıyor. 2B arazilerinin bugüne dek yalnızca yüzde 9’unun kullanım kadastrosu yapılabildi. En çok 2B arazisine sahip kentlerin başında 45 bin 419 hektar ile Antalya geliyor.