Anadolu Uygarlıklarından İzlerAnadolu Uygarlıklarından İzler Ankara projesi, geçmişin izleri dönemin yansımaları ve geleceğe aktarımı bağlamında sanatın estetik etkisi ile birleştirilmesi ve farklı disiplinlerin yorumlarıyla izleyiciyle buluşması amacıyla hazırlanmıştır. Anadolu'dan ilham almış sanatçılar eserleriyle, geçmişi bugüne taşıdı, bugünü de yarına... 60’a yakın çağdaş sanat eserinin yeraldığı seçkide Süleymen Saim Tekcan, Devrim Erbil, Mustafa Pilevneli, Mustafa Ayaz, Aydın Ayan, Tüzüm Kızılcan gibi dönemin usta sanatçıları yer almaktadır. Programda Prof. Dr. Aydın Ayan, Prof. Dr. Hasan Pekmezci ve Prof. Dr. Alaybey Karoğlu tarafından “Anadolu Uygarlıklarında Sanat ve Estetik İzleri ve Sanat Eğitiminde Vazgçilmez Bir Kaynak; Anadolu Medeniyetleri Müzesi" Prof. Candan Dizdar Terwiel, "Seramik, Sanat ve Arkeoloji İliskisi", Prof. Sevim Çizer konferansları gerçekleştirilecektir. Mag Medya, Grafiker Ajans, Artefact tv, Anadolu Medeniyetleri Müzesi katkı sağlamıştır.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek olan sergi, konser, panel etkinliğinin Proje Koordinatörlüğünü Siret Uyanık yapmaktadır. GaleriM Sanat Galerisi’nin yürüttüğü Sanat Projesi’ne TC Kültür ve Turizm Bakanlığı katkı sağlamaktadır. 60’a yakın sanatçıya ait resim, heykel ve seramik eserlerin sergileneceği projede Devlet Opera ve Balesi’ de iki konser verecektir.

Siret Uyanık

Projenin Danışma Kurulunda Prof. Dr. Aydın Ayan, Prof. Dr. Adnan Tepecik, Prof. Dr. Alaybey Karoğlu ve Bünyamin Balamir yer almaktadır. Coğrafi açıdan kıtaların, denizlerin, iklimlerin; doğudan batıya, güneyden kuzeye ya da tersi yönlere giden yolların ve insan topluluklarının buluştuğu, konup göçtüğü, yurt edindiği, dünyanın en stratejik ve kavşak nitelikli noktasındaki bu topraklar; bu çok özel konum nedeniyle “Uygarlıkların beşiği” olabilmiş ve böyle nitelendirilmiştir. Bu proje kapsamında ürün ortaya koyan sanatçılar da bu durumun bilincinde olarak; çeşitliliği sanatsal yönden özel bir değer olarak benimseyip sergiyi varsıllaştıran nitelikli yapıtlar ortaya koymuşlardır.

Projede yeralan sanatçılar: Adnan Tepecik, Ahmet Dalkıran, Alaybey Karoğlu, Arzu Karcı, Aydın Ayan, Bünyamin Balamir, Devrim Erbil, Himmet Gümrah, Gülten İmamoğlu, Hasan Kıran, Hasan Rastgeldi, Hüseyin Elmas, İhsan Çakıcı, İlham Enveroğlu, Kadir Şişginoğlu, Meral Öztürk, Merih Tekin Bender, Murat Erkan, Mustafa Ayaz, Mustafa Pilevneli, Ramazan Can, Saadet Gözde, Selma Şahin, Sema Kara, Siret Uyanık, Süleyman Saim Tekcan, Yalçın Gökçebağ, Yücel Dönmez, Zuhal Arda, Atilla Cengiz Kılıç, Ayşegül Türedi Özen, Beril Anılanmert, Bingül Başarır, Bilgehan Uzuner, Burcu Öztürk Karabey, Candan Dizdar Terwiel, Elif Aydoğdu Agatekin, Emre Feyzoğlu, Enver Güner, Hasan Şahbaz, İlhan Marasalı, Kemal Uludağ, Mustafa Tuncalp, Mutlu Başkaya, Ödül Işıtman, Serap Ünal, Serdar Mutlu, Sevim Çizer, Tülin Ayta, Tüzüm Kızılcan, Vedat Kacar, Zehra Çobanlı, Ayhan Yılmaz.

Sergi Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde 6-20 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilir.