Anamur Atatepe Sosyal Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması'Anamur Atatepe Sosyal Merkezi ve Çevresi Mimari Proje Yarışması' ile ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin belirlenmesi; güzel sanatların teşviki; ilgili mesleklerin gelişmesi; mesleki etik değerlerin pekişmesi ve katılımcıların uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanıyor.

Yarışmanın konusu ve yeri

Yarışmanın konusu, eski adı 'Top Beleni' bugünkü adı 'Atatepe' olan ve kent merkezinin hemen kuzeyinde bulunan 152 rakımlı tepede bir sosyal merkez tasarlanması ve çevresinin düzenlenmesi. Söz konusu alan j.mp/atatepe adresinden görülebilir. Yarışma alanı, 22 bin 396 m²’lik bir alanı kapsıyor.

Yarışma Takvimi

Soru sormak için son gün: 10 Ekim 2014
Yanıtların ilanı: 17 Ekim 2014
Son başvuru: 18 Aralık 2014, saat 17:00
Teslim tarihi: 19 Aralık 2014
Posta ile gönderilen projelerin kabulü için son gün: 23 Aralık 2014
Jüri çalışması başlangıcı: 26 Aralık 2014
Kolokyum tarihi: 10 Ocak 2015, saat 14:00

Reklam Goruntulenme Bolumu


Asli Jüri Üyeleri

Hasan Şener, Prof. Dr. Mimar (Jüri Başkanı)
Fatma Cânâ Bilsel, Prof. Dr. Mimar
Müyesser Ebru Erdönmez, Doç. Dr. Mimar
Özcan Uygur, Yüksek Mimar
Kamil Körhasanoğulları, İnşaat Mühendisi
 
Raportörler

Fadime Güngör, Mimar
Ahmet Kaya, Şehir Plancısı
 
Raportör Yardımcıları

Fatih Acar, Şehir Plancısı
Bilgenur Mersin, Mimar
Buket Limon, İç mimar

Ödüller

1. Ödül: 20.000 TL
2. Ödül: 15.000 TL
3. Ödül: 12.500 TL
1. Mansiyon: 7.500 TL
2. Mansiyon: 7.500 TL
3. Mansiyon: 7.500 TL
4. Mansiyon: 7.500 TL
5. Mansiyon: 7.500 TL

Şartname için tıklayınız