Antalya Limanı 61 Milyon Dolara Global-Çelebi Ortaklığı'nınTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılan ancak pazarlık süreci sonunda ulaşılan 60 milyon 50 bin dolarlık son teklifin 74 milyon dolarlık muhammen bedelin altında kalması nedeniyle devredilemeyen Antalya Limanı yeni sahibini buldu.

Açık artırmada 60 milyon dolarla en yüksek teklifi veren ve pazarlık sürecinde bu rakamı 50 bin dolar artıran Global Yatırım Holding ve Çelebi ortaklığından oluşan Akdeniz Liman İşletmeciliği yetkilileri, geçen hafta TMSF Başkanı Ahmet Ertürk tarafından toplantıya çağrıldı. TMSF binasında yapılan toplantıda Ahmet Ertürk şirket yetkililerinden tekliflerini artırmalarını istedi. Akdeniz Liman İşletmeciliği yetkilileri de Antalya Limanı için son olarak 61 milyon dolar vereceklerini ifade etti. Fon Kurulu'nun önümüzdeki günlerde toplanıp Akdeniz Limancılık'ın teklifini kabul edeceği ve devir işleminin de önümüzdeki haftalarda yapılacağı öğrenildi.
Antalya Limanı, batan Sümerbank'ın hâkim ortağı Hayyam Gariboğlu tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan satın alınmış, ancak daha sonra bankasında sebep olduğu kamu zararı nedeniyle TMSF'ye devredilmişti. Geçtiğimiz yıl TMSF gözetiminde çalıştırılan Antalya Limanı, Güney Akdeniz'de lüks yolcu taşımacılığı alanında önemli limanlar arasında gösteriliyor.