Ark İnşaat'ın İhale ve Müteahhitlik Karnesi İptal Edildi

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Alım, Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığı, "292 bin metreküp balast ihalesini" görülen lüzum üzerine iptal etti. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Alım, Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığı, söz konusu ihalenin duyurusunu daha önce 29 Mayıs ve 1 Haziran 2002 tarihleri Resmi Gazetelerde yayımlamıştı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ise "Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği" gereğince, "Ark İnşaat Turizm Taşıma Sanayi ve Ticaret A.Ş"ne ait, (B) grubu müteahhitlik karnesini iptal etti. Söz konusu şirkete ait 1 trilyon 200 milyar liralık (B) grubu müteahhitlik karnesi, 7 Haziran 2004 tarihine kadar iptal edildi. (CNS-MAB) 10;24 19/07/02