Arkeoloji Müzesi Restore Ediliyor

Muğla'da, Osmanlılar döneminde mutasarrıflık, Cumhuriyetin ilk yıllarından 2000'e kadar da adliye binası olarak hizmet veren 150 yıllık tarihi binayı arkeoloji müzesine dönüştürecek restorasyon çalışmaları başlatıldı. Yapımı 150 yıl öncesine dayanan ve önce Muğla Mutasarrıflığı, Kurtuluş Savaşı döneminde de Yörük Ali Efe'nin Komuta Merkezi hizmetini gören Cumhuriyet'in ilanından sonra Adliye Binası işlevini üstlenen bina, yeni adliye sarayının hizmete girmesiyle boşaltıldı. Daha sonra da Kültür Bakanlığı bu binanın Arkeoloji Müzesi'ne dönüştürülmesi amacıyla restore edilmesine karar verdi.

Muğla İl Kültür Müdürü Hikmet Öz, Kültür Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi'nce gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarının 2002 yılı birim fiyatlarıyla 1 trilyon liraya mal olacağını bildirdi.

Tarihi binanın aslına uygun restore edileceğini kaydeden Öz, çalışmaların binanın akan çatısından başlatıldığını kaydetti. Hikmet Öz, bu yıl sonuna kadar onarılacak çatı için 150 milyar lira tutarında ödenek gönderildiğini ve çalışmaların gelecek yıl tamamlanacağını bildirdi.