Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın ‘Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı’ TanıtımıFotoğraf: AA

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktör Yardımcısı Şevki Acuner, ''EBRD, SEFF adı altında belirli bir ülkede faaliyet gösteren katılımcı bankaların dahil olduğu kredi programları aracılığıyla, sürdürülebilir enerji programlarını teşvik eder'' dedi. Kocaeli Sanayi Odası'nda sanayicilere yönelik EBRD'nin Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TURSEFF) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan EBRD Türkiye Direktör Yardımcısı Şevki Acuner, EBRD'nin enerji verimliliği alanında uzmanlaşmış bir ekibi 1994 yılında bünyesinde oluşturarak yenilikçi enerji verimliliği finansmanı konusuna adım atan ilk uluslararası finans kurumu olduğunu söyledi.

Bankanın, çevreye duyarlı yaklaşımının yanı sıra özel sektöre yönelimi ve proje bölgelerini iyi tanıması, enerji yoğun ekonomilerden enerji verimli ekonomilere geçiş, dönemini yaşamakta olan ülkelerdeki faliyetleri açısından kendisini eşsiz bir konuma getirdiğini vurguladı.

EBRD'nin faliyet gösterdiği ülkelerdeki yüksek enerji yoğunluğunun ekonomik dönüşümün önünde büyük bir engel oluşturduğunu fark ettiğini anlatan Acuner, şöyle konuştu

''EBRD'nin etkinlik gösterdiği Doğu Avrupa Bölgesi özellikle endüstri, enerji üretimi, belediye ve yapı sektörlerinde enerji verimliliği alanında önemli fırsatlar barındırmaktadır. Ekonomik rekabet gücünün artırılması ve enerji güvenliği kazanımları, EBRD yaklaşımının başlıca itici güçleridir. Bu temel üzerinde EBRD, Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (SEFF) geliştirmiştir.

EBRD, SEFF adı altında belirli bir ülkede faaliyet gösteren katılımcı bankaların dahil olduğu kredi programları aracılığıyla, sürdürülebilir enerji programlarını teşvik eder. SEFF, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmeyi ve enerji verimliliği projeleri gerçekleştirmeyi planlayan firmalar ile enerji verimliliği veya yenilenebilir enerji imkanlarını kullanmak isteyen özel konut sahiplerine kredi verilebilmesi için EBRD'nin program katılımcısı bankalara sağladığı kredi ve garantileri içerir''.

KSO Başkanı Zeytinoğlu

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da sanayide enerji verimliliğinin uluslararası rekabet Gücü açısından çok önemli olduğu ifade ederek Kocaeli sanayisinin rekabet gücünü etkileyen en önemli nedenlerin başında girdi maliyetlerinin yüksek olması geldiğini belirtti.

Zeytinoğlu, şöyle konuştu:

“Türkiye'de 2020 yılına kadar toplam kurulu gücün 70 bin megawaata ulaşması planlanıyor. Bu rakam içerisinde 'Yenilenebilir Enerji Üretiminin' (Hidroelektrik barajları dahil) yüzde 15 oranında olması öngörülüyor.

Yüzde 15'lik payın, yüzde 40'ın rüzgar enerjisi üretimi, yüzde 55'ini Hidroelektrik santraller yüzde 5'ini ise güneş, biyogaz ve diğer yenilenebilirlerin oluşturması planlanıyor.

Bugün itibariyle elektrik üretiminde kurulu gücün sadece yüzde 1'i yenilenebilir enerjiden sağlanıyorken 10 yıl sonra bu oranın yüzde 15 olması öngörülüyor.

TURSEFF tarafından gerek enerji verimliliğini artırmaya yönelik gerekse yenilenebilir enerji projelerine sağlanan sürdürülebilir enerji finansmanı kredisinin sanayicilerimiz için bir fırsat olarak görüyorum”.

Toplantıda, TURSEFF uzmanları tarafından TURSEFF ve EBRD hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.