BASF Poliüretan Operasyonlarını Yeniden YapılandırıyorPazarda genele ve özele hitap eden faaliyetlerini daha gözle görülür şekilde birbirinden farklılaştırmayı hedefleyen BASF, bu doğrultuda özellikle özel üretim anlamında pazar lideri olmasını sağlayan formülasyon uzmanlığını ve müşteri uygulamalarını daha da geliştirecek. Şirket, söz konusu yeni düzenlemelerle özel üretim ve uygulamalar alanındaki inovatif liderliğini de pekiştirmeyi amaçlıyor.

Söz konusu düzenlemeler kapsamında İstanbul-Pendik’te bulunan poliüretan yerleşkesindeki üretim, 2015 yılı sonuna kadar aşamalı olarak Avrupa’daki Ar-Ge olanakları ve teknik altyapıları güçlü diğer BASF yerleşkelerine kaydırılacak. Böylelikle pazarın değişen ihtiyaçlarına daha da iyi cevap vermek prensibiyle araştırma geliştirme çalışmaları devam edecek ve müşteriler gelişmiş ürünlere ekonomik koşullarda ulaşma imkanına sahip olacak.

BASF, poliüretan sistemleri iş kolunda önümüzdeki yıllarda tüm bölgelerde büyüme hedefleniyor.