Başkentgaz Özelleştirme İhalesinin İptaliMakine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş'nin (MMEKA), ortağı konumundaki Stargate Gayrimenkul Yatırım İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş, Kazancı tarafının Başkentgaz'ın özelleştirme ihale ve sonrasında çalışmaların sonuçlandırılmasını zorlaştırıcı tutum sergilediğini savundu.

Stargate açıklamasında, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin hisselerinin satışı için Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 16 Ağustos 2010 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde, ortakları oldukları MMEKA'nın en yüksek teklifi verdiği anımsatıldı.

Takip eden süreçte ihale bedelinin ödenmesi suretiyle hisselerin devralınması için yoğun bir çalışma başlatıldığı, finansman paketine dahil edilecek özkaynak, yeni ortak finansmanı ile borçlanma bileşenleri için detaylı ve kapsamlı girişimlerde bulunulduğu, hazırlık yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Şüphesiz, tüm bu finansman unsurlarının nihai uygulama için pakete dahil edilebilmesi, MMEKA ortaklarının iç ve dış yükümlülüklerini uyum içinde ve etkinlikle yerine getirmeleri ile yakından ilgilidir. Bu noktada, MMEKA'da diğer ana ortak konumunda bulunan Mehmet Kazancı tarafı, özkaynak, borçlanma ve yönetsel konular için yükümlüsü olduğu katkıları sunmadığı gibi, tarafımızdan yapılan çalışmaların sonuçlandırılmasını da zorlaştırıcı yönde tutum sergilemiş ve ihtilaflar yaratmıştır.

Görüş ayrılıklarının giderilmesi ve çözüm geliştirilmesi yönündeki tüm gayretlerimize rağmen, Sn. Kazancı tarafının uyuma ve işbirliğine açık olmayan bu menfi tutumu, ilgili bankalarla belli prensipler bazında mutabık kalınan kredi paketinin uygulamaya geçirilmesini engellemiş, katılımcı bankalardan birinin karar sürecinin etkilenmesi dolayısıyla, kullanılacak krediler durdurulmuştur.

Sonuçta, 450 milyon dolar gibi büyük bir özkaynağı bu amaçla koymak üzere hazır olmamıza rağmen, gerekli dış kaynağın teminini önleyen bu gelişmeler, hisse devrinin tamamlanmasını da engellemiştir.

Kısaca, ortağımızın irade ve kontrolümüz dışındaki tutumundan dolayı ihale iptal edilmiş olup, bu talihsiz gelişme nedeniyle üzüntülerimizi tüm kamuoyu ile paylaşır, saygılarımızı sunarız.''

Özelleştirme süreci

Çukurova ve Kazancı grubunun yüzde 50'şer ortaklıkla kurduğu MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş'nin Başkent Doğalgaz'da 1,2 milyar dolar ihale bedelini yatıramaması nedeniyle ihale iptal edilmişti. İptal kararının ardından, Karamehmet-Kazancı ortaklığının en yüksek teklifi verdiği İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım ihaleleri de kamuoyunun gündemine geldi. Söz konusu özelleştirmelerde ihale bedelinin yatırılması için 31 Mayıs'a kadar süre bulunuyor.