Belediyeler Nefes AldıBütçeleri, geçen yılın ilk yarısında 1,3 milyar lira açık, bu yıl ise 1,9 milyar lira fazla veren belediyeler ilk 6 aylık dönemde 3,1 milyar lira vergi topladı, bunun 1,7 milyar lirasını da emlak vergileri oluşturdu.

Belediye ve bağlı kuruluşların su gelirleri 2,6 milyar lira, ulaştırma gelirleri 926 milyon lira, kira gelirleri de 500 milyon lira oldu. Vatandaşa kesilen cezalardan ise belediyelere 350,9 milyon lira geldi.

Bu dönemde 6,2 milyar liralık mal ve hizmet alındı, toplam harcama da 17,5 milyar lirayı buldu.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünden derlenilen verilere göre, mali kriz ve mahalli idare seçimlerinin de etkisiyle özellikle 2008 ve 2009 yıllarını yüksek tutarlı bütçe açıklarıyla geride bırakan belediyeler, bu yıl harcamalarından daha fazla gelir elde etti.

Ekonomideki canlanmaya paralel artan vergi gelirleri, belediyelerin merkezi yönetim bütçesinden aldıkları payları yükseltirken, bu yıl yeniden belirlenen emlak vergisine tabi değerler de emlak vergisi tahsilatında ciddi bir artışa neden oldu. Bu da belediyelerin bütçe harcamalarını daha kolay finanse etmelerini sağladı.

17 milyarlık harcama, 19 milyarlık gelir

Verilere göre, bu yılın ilk yarısında belediyeler 13 milyar 990 milyon 337 bin lira harcama yaptı. İSKİ, ASKİ, EGO, ESHOT gibi bağlı kuruluşların bu dönemdeki toplam harcaması ise 3 milyar 463 milyon 400 bin lira oldu. Bu şekilde belediye ve bağlı kuruluşların toplam harcaması 17 milyar 453 milyon 737 bin liraya yükseldi.

Bunun 6 milyar 389 milyon lirası genel kamu hizmetlerine, 3 milyar 617 milyon lirası iskan ve toplum refahı hizmetlerine, 1 milyar 886 milyon lirası da çevre koruma hizmetlerine gitti.
Ocak-Haziran döneminde belediyeler ve bağlı kuruluşların harcamaları, geçen yıl seviyesinde kalırken, gelirlerde yüzde 19'luk bir artış meydana geldi.
Bu yılın ilk 6 aylık döneminde belediyeler 15 milyar 913 milyon 540 bin lira, bağlı kuruluşlar da 3 milyar 471 milyon 545 bin lira gelir elde etti.

Böylece toplam gelir 19 milyar 385 milyon 85 bin liraya ulaşırken bunun 3 milyar 138 milyon 412 bin lirasını vergi gelirleri oluşturdu.

Belediyelerin söz konusu dönemde topladığı vergilerin yarısından fazlası da emlak vergilerinden geldi. Belediyeler, 6 ayda 1 milyar 185 milyon 681 bin lirası bina, 445 milyon 158 bin lirası arsa ve 22 milyon 545 bin lirası arazi vergisi olmak üzere 1 milyar 653 milyon 384 bin lira emlak vergisi topladı.

Yerel idarelerin elektrik ve havagazı tüketim vergisi tahsilatı 357 milyon 532 bin lira, çevre temizlik vergisi tahsilatı 170 milyon 788 bin lira, harç gelirleri de 730 milyon 406 bin lira oldu. Belediyelerin para cezası gelirleri de, 350 milyon 968 bin lira olarak gerçekleşti.