Belediyelerle İlgili Yasa Değişikliği Çıktı

Kamu kurum ve kuruluşlarının üretttikleri mal ve hizmet tarifeleri ile bazı yasalarda değişiklik yapan 4736 sayılı yasa, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı mal ve hizmetlerindeki ücretsiz veya indirimli tarifelerin kaldırılması ile yeni gelir kaynakları oluşturulmasına ilişkin düzenlemeleri içeren yasa, büyükşehir belediyeleri ve il özel idarelerine verilecek emlak ve arazi vergi paylarını da yeniden belirliyor.
Yasa, Bakanlar Kurulu'na büyükşehir belediyelerinin paylarını yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarma yetkisi veriyor. Yeni düzenlemeyle büyükşehir belediyelerinin genel bütçeden alacakları pay nüfuslara göre dağıtılacak. Buna göre o il merkezindeki genel bütçe vergi tahsilatlarından ayrılacak payın yüzde 40'ı ilgili belediye hesabına yatırılacak. Kalan yüzde 60'lık pay ise İller Bankası'ndaki büyükşehir belediyeleri hesabına aktarılarak, büyükşehir belediyelerine nüfusları oranında dağıtılacak. Büyükşehir belediyelerinin İller Bankası'ndaki paylarını yeniden düzenleyen yasanın Ankara, İstanbul gibi iller için gelir kayıplarına neden olacağı belirtiliyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürmek için Meclis'ten destek istedi.