Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan Beyoğlu Projelerini Anlattı
İstanbul Proje Yönetim Derneği Gayrimenkul Geliştirme İlgi Grubu’nun düzenlediği cumartesi toplantılarına konuşmacı olarak katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, gayrimenkul sektörü temsilcilerine Beyoğlu’nda gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri anlattı.

Konuşmasına, 14 ayı bulan çalışma süreleri boyunca uyguladıkları yönetim anlayışları özetleyerek başlayan Demircan, son zamanlarda özellikle yabancı yatırımcıların ilgi odağı olan Beyoğlu’nda yaptıkları çalışmaları anlattı. Talimhane bölgesindeki dönüşüm üzerinde duran Demircan, yönetim anlayışlarında sadece imza atan bir onay mekanizması olarak görev yapmak yerine Beyoğlu’nu kullananlar ve bu bölgede yaşayanlar için artı değer yaratma çabasında olduklarını, Talimhane projesinin de bunun ilk adımını oluşturduğunu söyledi. Bu bölgede otomatik bir yer altı otoparkı yaratmak amacıyla yıkımların hala sürdüğünü ekleyen Demircan, kilit konumdaki bu yapı adasındaki otopark projesi de hayata geçirildiğinde, Talimhane ile Tarlabaşı arasındaki bağlantının açılacağını ve gelişmenin Tarlabaşı’na sıçrayacağını ifade etti.

Ahmet Misbah Demircan, 5 Temmuz Salı günü Bilgi Üniversitesi’nde Yapı- Endüstri Merkezi tarafından düzenlenecek olan Kent Buluşması’nda yeniden gündeme getirilecek olan Tarlabaşı bölgesiyle igili sürdürdükleri çalışmalardan da bahsetti. Meclisten yeni çıkarılan “Yıpranan Kent Dokularını Yenileme Kanunu”ndan bahseden Demircan, bu kanunun yönetmelik hazırlıklarının sürdüğünü ve hayata geçirildiğinde Tarlabaşı gibi sorunlu bölgelere müdahalenin kolaylaşacağını belirtti. Şu anda Tarlabaşı’nda belirlemiş oldukları 10 adet yapı adasıyla ilgili 10 seçkin Türk mimarının avan proje çalışması yürüttüklerini söyleyen Demircan, buradaki yapı adalarının 1700’lerdeki büyük yangından sonra küçük parseller halinde gelişim gösterdiğini belirtti. Tarihi dokunun korunması gerekliliğini vurgulayan Demircan, ancak bölgenin yatırımcı açısından ilgi çekebilmesi için daha rantabl birimler oluşturulmasının gerekliliği üzerinde durdu. Bunun için yapı adalarında cepheleri koruyup restore ederken birimler arasında işlevsel amaçlarla birleştirmelere gidilerek avlulu konut ve işyerleri oluşturulmasının hedeflendiğini söyleyen Demircan, bu yapı adalarında ayrıca yer altı otoparkları yapılmasının da planlandığını da ekledi.

Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu’yla ilgili diğer projelerinden de bahsetti. Demircan, Beyoğlu’nda insanların toplanabileceği, festival alanı olarak da kullanılabilecek bir meydan ihtiyacını Tebebaşı’nda gerçekleştirmekte olduklarını, Meşrutiyet Caddesi’nin yeniden düzenleme çalışmalarının bitmekte olduğunu söyledi. Aynı anlayışla, 35 yıldır meydan kimliğini kaybetmiş olan Kasımpaşa’daki Kızılay Meydanı’nda da yeni bir düzenleme yapıldığını belirten Demircan, Balık Pazarı’yla ilgili çalışmalara yakında başlanacağını, Sıraselviler ve Gümüşsuyu Caddeleri’nde çevre düzenlemeleri yapıldığını ifade etti. Beyoğlu’yla ilgili tüm bilgilerin tek merkezde toplanmasını hedefleyen ”Akıllı Kent” projesinin de 20 Eylül’den itibaren hizmete gireceğini, bunun İstanbul için bir ilk olduğunu ifade etti.

Yapılan tüm çalışmaların, 3 dine mensup insanların kardeşçe yaşadığı ve kültürel zenginliğiyle İstanbul’un cazibe merkezi olan Beyoğlu’nun değerini daha da artırmaya yönelik olduğunu belirten Ahmet Misbah Demircan, yabancı yatırımları da bölgeye çekmek için gayrimenkul sektörü temsilcileriyle işbirliğine hazır oldukları mesajını verdi.