Beyoğlu’nun Nabzı Bu Ekranda AtacakBeyoğlu Belediyesi, Akıllı Kent Otomasyon Bilgi Sistemi’ne (AKOS) geçti. İlçedeki tüm sokaklar, binalar, caddeler, tarihi eserler, tapu kayıtları, imar ve ruhsat bilgileri tek sistem altında toplandı. İmar planları, yapıların projeleri, kentin ve sokakların haritası, yapıların birkaç cepheden eski ve yeni fotoğrafları da sisteme dahil edildi. Kişiye, binaya, sokağa dair her şey tek veri tabanında toplayan Akıllı Kent Otomasyon sistemi için çalışmalar martta başladı, bir hafta önce tamamlandı ve sistem işler hale getirildi.

Beyoğlu Belediyesi’nin oluşturduğu 120 kişilik ekip, 6 ay gece gündüz çalışıp projeyi tamamladı. Beyoğlu’nun 45 mahallesinde, 27 bin 894 bina, 131 bin 777 konut, 43 bin 132 işyeri 120 soruluk anketle tarandı ve ilçenin tüm verileri bir araya geldi. Böylece belediye kent faaliyetlerinin tamamını, bilişim teknolojilerinin en üst düzeyde kullanıldığı, insan odaklı bir yapıya dönüştürdü.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte; Beyoğlu haritaları, kadastral haritalar ve imar planları elektronik ortamda mevcut durumla örtüştürüldü. İlçe bütününü kapsayan saha ve envanter çalışmaları yapılarak, sosyal doku analizleri oluşturuldu, sorunlar yerinde saptandı. Tüm belediye arşivi dijital ortama aktarıldı. Tapu, muhtarlık bilgileri sisteme eklenip mülkiyet, ikamet, nüfus hareketleri takip edilebilir hale getirildi.

Veriler kısa, orta ve uzun vadeli stratejik plan geliştirmede kullanılacak. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Akıllı Kent Otomasyon Sistemi’nin ilçede yaşayanların hayatını kolaylaştıracağını söylüyor: "Denetim ve gözetim çalışmalarıyla ilgili verilerin elektronik ortama aktarılması herkesin, hizmetlerden adil şekilde yararlanmasını sağlayacak. Sorunları yerinde tespit edip, halkın katılımıyla çözmek, ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapılanmasına ilişkin bilgiler edinmek, bu alanlarda iyileştirmeler yapmak, katılımcı belediyeciliği öne çıkarmak mümkün olacak. Bürokrasiyi azaltacak, sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına veri tabanı oluşturacak."

Kömür hırsızını yakaladılar
AKOS’a girdiğinizde önce karşınıza bir uydu haritası geliyor. Kentin ve Beyoğlu’nun görüntüsü yaklaştırıldıkça netleşiyor. Sokakta yürüyenleri gösterebilecek düzeye gelince donuyor. İkinci aşamada, bilgi istenen mahalleye odaklanıyor sistem. Ayrıntılı kent haritası çıkıyor. Sokak seçildiğinde, giriş, çıkış noktalarından çekilmiş fotoğraflar beliriyor. Genişlik, uzunluk, zemin niteliği, trafik akışı verileri aktarılıyor. Bina seçildiğinde ise fotoğraf ve veriler geliyor ekrana: İmar durumu, mülk sahiplerinin adları, tarihler. Sistem çok hızlı çalışıyor. Geçmişte, birkaç devlet dairesi dolaşıp, dilekçelerle edinilen bilgiler birkaç saniyede ekrana geliyor. "Geçmişte bu verileri toplamak için en az sekiz gün tam mesai turlamanız lazımdı" diyor Başkan Demircan.

Sistemde yer alan, kişisel verilerin dışındaki bilgilere www.beyoglu-bel.com.tr adresinden ulaşılabiliyor. Başkan Demircan sistemi kullanırken, şaşırtıcı olaylara tanık olduğunu söylüyor: "Orta yaşlı biri yoksul olduğunu söyleyip kömür istedi. Sistemde adıyla araştırma yaptık. Bir de baktık ki 2 dairesi 1 dükkanı var. Üç yıldır bizden kömür yardımı alıyormuş. Oturduğu evi inceledik. Apartmanda tam beş yıldır doğal gaz varmış. Yani, aldığı kömürü satıyormuş. Üstelik eşi de karşı daireyi adres gösterip bizden kömür alıyormuş... "