Binalarda Yeni Dönem BaşlıyorHürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, Bakanlık, binaların içinden veya dışından kaynaklanan gürültüleri yok etmek üzere Gürültü Yönetmeliği yayımladı. Gürültü kuralları sadece şehirleri değil Türkiye genelinde tüm yerleşim yerlerindeki resmi ve özel binaları, konutları, cami, kilise, restoran, AVM’lerdeki iç mekan seslerini; ulaşım, yapım ve insan kaynaklı her türlü gürültüyü kapsıyor.

Bir yıl sonra başlayacak

Bir yıl sonra yürürlüğe girecek olan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Köyler de dahil

Gürültü yönetmeliği sadece şehirlerle sınırlı tutulmadı. Yönetmelikte kuralların kapsama alanı şöyle ifade edildi: “Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında inşa edilecek resmi ve özel her türlü yapı, bina, tesis ile işletmelerde iç mekanlarda insanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, yapım ve insan kaynaklı gürültüler gibi dış çevre gürültülerinin ve yapı içinde oluşan komşuluk gürültüleri, darbe sesleri, mekanik sistem ve servis ekipmanlarının gürültüleri ile cihazlardan yayılan mekanik titreşimlerin kontrol altına alınmasına yönelik önlemlere ilişkin temel kuralları kapsar.”

Onarım yaptıran gürültüyü kesecek

Resmi ve özel tüm binaların yapımı aşamasında gürültüyü kesmek üzere uygulanacak kurallar; mevcut binalarda iyileştirme ve yenileme, kullanım amacını kısmen veya tamamen değiştirmeye yönelik esaslı onarım ve tadilat projelerinde de geçerli olacak.

Canlı müziğin sesine de sınır geldi

İçerisinde elektronik olarak yükseltilmiş müzik yayını veya canlı müzik yapılan restoran, bar, alışveriş merkezi, mağaza, oyun salonu gibi birincil işlevi müzik dinlemek olmayan mekanlarda, müzik sesi dâhil izin verilen en yüksek iç gürültü düzeyleri de yönetmelikte yer aldı.

İbadet yerleri, AVM’ler de dahil

Yönetmelik kapsamında konutlarda yatak odaları, mutfak ve yaşam alanları ile eğitim ve sağlık tesisleri, oteller, yurtlar, okullar dini tesisler, eğlence-spor tesisleri, sanayi tesislerinin iç mekan ses düzeyleri gece, akşam, gündüz veya 24 saat esasına göre belirlendi. Bu yapıların en az C sınıfı gürültü seviyesine göre yalıtımının yapılması kuralı getirildi.

Komşuyla terlik kavgası bitecek

Bir bakanlık yetkilisi, yönetmelikle getirilen yenilikleri şöyle özetledi:

"Konut içerisinde yürüme gibi darbe ile yayılan sesin iletimini ve gürültü oluşturmasını engellemek için döşemler belirli koşulları sağlayacak. Yönetmelikte yapılan düzenleme ile tesisattan kaynaklanan gürültü ve titresimlerin yanı sıra yapı elemanları vasıtasıyla iletilen seslerin miktarlarını azaltmak için, duvar, döşeme, pencere gibi yapı elemanları belirlenirken malzemelerin ses yalıtım özelliği dikkate alınacak. "