Boston Treepods

'Boston Treepods', ağaçların, karbondioksit alıp ortama oksijen vererek havayı temizleme işlevine yapay biçimde katkı sağlamayı amaçlıyor.

'Treepod'lar, Influx Studio ve ShiftBoston ortaklığı ile yürütülen bir sürdürülebilirlik projesi. Projenin amacı, Boston’un küresel karbon azaltma hedeflerine kısa zamanda ulaşmasını sağlamak ve var olan fosil yakıt ekonomisinin sıfır karbon ekonomisine dönüştürülmesi sürecine hız kazandırmak.

Tasarım, yaşayan bir karbondioksit temizleme makinesi olarak nitelenebilir. 'Treepod'lar, kirli kentsel çevreyi, doğal ağaçlar ile etkileşim içinde ve karbon soğurma kapasitesini artırarak yeniden biçimlendirecek radikal bir tasarım. Bu doğrultuda doğal ağaçların yerini almanın aksine, hava temizleme amaçlı bir tür kentsel altyapı rolü oynuyorlar.

Projenin amacı, karbondioksiti yakalayarak havayı temizleyen biyonik bir kentsel öğe yaratmaya dayanıyor. Bunu yaparken de ejder kanı ağacı (dracaena cannibari) örnek alınmış. Treepod, ejder kanı ağacı biçimiyle önemli boyutta gölgelenmiş alan sağlarken taşıdığı fotovoltaik pillerle, hava temizleme sistemi ve sokak aydınlatması için yeterli enerjiyi sağlıyor. Strüktürün dallarının ucunda, hava ve karbondioksiti ayıran filtre işlevi gören sayısız ampul bulunuyor. Burada, tıpkı akciğerlerdeki bronşlara benzer bir biçimde hava temizleme işlemi gerçekleşiyor

Proje kapsamında bütün Boston’a dağılacak bir Treepod ağı kurulması amaçlanıyor. Bal peteğinden esinlenen modüler özelliği sayesinde prototip, üç farklı biçimde bir araya gelebilecek; temel birim tek başına bir kent mobilyası iken üçü birleştiğinde oluşan altıgen, bir ağacın sosyal işlevini de üstlenen 'Treepod'u oluşturuyor, son olarak ise bu ağaçlardan bir grup oluşturularak gölgelenmiş bir kentsel mekân yaratılabiliyor.