Buca Planları Yargıya Taşınıyorİzmir’in Buca ilçesi, İnönü mahallesinde yer alan mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.’ye ait arsanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özelleştirilmesi onaylanarak 18 Kasım 2020-17 Aralık 2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarıldı.

BirGün’de yer alan habere göre; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğunu belirten TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, yeniden dava açacağını duyurdu. Daha önce alanın özelleştirilmesine karşı açılan davalar soncunda Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Reklam Goruntulenme Bolumu

Oda tarafından yapılan açıklamada, Bakanlığın daha öncesinde onanmış planlara ilişkin alınmış mahkeme kararlarını dikkate almadığı belirtilerek, “Danıştay 6. Dairesi’nin 14 Ekim 2019 tarihinde verilen yürütmeyi durdurma kararına rağmen onaylanan imar planları ile alanda iş ve işlemlerin devam etmesinin zemini oluşturuluyor. Geçmişte onaylanmış imar planı ve plan değişiklikleri sonucundaki mahkeme kararları dikkate alındığında alanda yapılmış imar uygulaması dahil her türlü işlemin hukuka aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerekiyor. Üst ölçekli plan kararlarına aykırı olarak parsel bazında onaylanan imar planları ile bütünde onaylanmış planların bütün dengesi bozulacak. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7. maddesinin a bendinde ‘Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır’ şeklindeki hüküm dikkate alındığında onaylanan imar planlarının herhangi bir kamu yararı içermez” denildi.