Büyükşehir’den Akademik ‘İstanbul’ Araştırmalarına Destek

Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’daki üniversitelerin ‘İstanbul’ araştırmalarına mali ve teknik destek vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Meclisi, konuya ilişkin “Ortak Hizmet Projesi İşbirliği Çerçeve Protokolü”nü 12 Ekim 2005 tarihinde onaylamıştı.

Üniversitelerin İstanbul araştırmalarına Büyükşehir Belediyesi desteği başladı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 Ekim 2005’te onayladığı İstanbul konulu Yüksek Lisans, Doktora Tezleri ve Araştırma Projelerine maddi destek verilmesine dair “Ortak Hizmet Projesi İşbirliği Çerçeve Protokolü” kapsamında, İstanbul’daki üniversitelerin İstanbul ile ilgili akademik çalışmalara 10-15 bin YTL arasında maddi destekte bulunulacak.

Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’daki devlet ve vakıf üniversitelerindeki öğrencilerin İstanbul ile ilgili hazırlayacağı yüksek lisans tezlerine 10 bin YTL, doktora tezi ile araştırma projelerine ise 15 bin YTL maddi katkı sağlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu bilimsel çalışmalara aynı zamanda bilgi, belge desteği sağlayacak ve teknik destek verecek.

Öğrenciler ile araştırma görevlilerinin, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet verdiği Ulaşım, Altyapı, Rekreasyon, Planlama, İmar, Kentsel Tasarım, Afet Yönetimi, Teknoloji Yönetimi gibi konulardaki bilimsel çalışmaları bu kapsamda desteklenecek. Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’daki 19 üniversiteyle konuya ilişkin protokolü imzalayarak uygulamaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili üniversitenin kuracağı ortak ‘Seçici Kurul’, yapılacak araştırmanın İstanbul ve Büyükşehir Belediyesi’nin ilgi alanına girip girmediğini belirleyecek. Onayın ardından bilimsel çalışma öncesinde öğrenci ile de taahhütname imzalanacak. Büyükşehir, protokol ve taahhütname çerçevesinde araştırma giderleri, araştırma ve araştırmanın akademik toplantılarda sonumu ile ilgili seyahat harcamalarını, telif ve ödül giderlerini karşılayacak.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi isterse hazırlanan bilimsel çalışmanın telif ve yayın haklarını ücret karşılığında öğrenci ile üniversiteden satın alabilecek. Üniversitelerin ise, konuların seçimi ve belirlenmesinde yardımcı olmak, seçici kurulda görev alacak olan öğretim üyelerini belirlemek, çalışma programını tez danışmanının onayıyla seçici kurula sunmak gibi yükümlülükleri olacak. Söz konusu proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi APK Daire Başkanlığı Araştırma Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.