Çan’da Kirlilik Değerleri Sınırı Aştı

(Fotoğraf: AA)

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği (İDPAD), kömürlü termik santrallarden kaynaklı emisyon salımlarını tesis özelinde ele aldığı raporların üçüncüsünü, Çanakkale'nin Çan ilçesinde yer alan 18 Mart Çan Termik Santrali’ne ilişkin hazırladı. Raporun yazarları arasında da yer alan derneğin proje yöneticisi Nuray Çaltı, çevre izinlerinin olmasına karşın tesislerin çevre standartlarına uygunluğu konusunda soru işaretleri bulunduğuna işaret etti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Çaltı, “Atıkların düzenli depolanması konusundaki yönetmelik değişiklikleri, tesislerin atık depolama süreçleri hakkında çeşitli muafiyetler getirmiştir. Santrallerin kül depolama alanları, özellikle zemin geçirimsizliği açısından mevzuata uygun bir şekilde işletilmemektedir.” dedi.

Çaltı, tesislerin birçoğunda hava kalitesi ölçümlerinde, PM 10 ve PM 2.5 (PM10 ve PM2.5 olarak bilinen partikül maddeler, havada asılı kalan son derece küçük katı partikülleri ve sıvı damlacıkları tanımlayan bir terim) kirlilik değerlerinin hem Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hem Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen sınır değerlerini aştığının görüldüğünü kaydetti.

Reklam Goruntulenme Bolumu

Nikel ve arsenik
Çaltı, 18 Mart Çan Termik Santrali ölçümlerinde ağır metaller tespit ettiklerini de aktardı. Buna göre santralin çevresinde nikel ve arsenik gibi kanserojen etkisi olan ağır metallerin doğrudan ciğere ulaşabilecek küçüklükteki PM 2.5 üzerinde yer aldığı saptandı. PM 2.5 ve PM 10 değerlerinin, AB ve DSÖ’nün belirlediği sınır değerleri bir ayda en az 24 gün boyunca aştığı da tespit edildi.

Ölçümlerin özellikle yaz aylarında yapıldığına ve ısınma kaynaklı kirliliğin bu değerler içinde yer almadığında dikkat çeken Çaltı, “Nikelin özellikle solunum sistemi kanserine yol açtığını, arseniğin de toplumda fare zehri olarak bilindiğini.” kaydetti.

“18 Mart Çan Termik Santrali’nin çevre izni olmasına rağmen ölçüm yapılan süre içerisinde özellikle kükürt emisyonları konusunda sınır değerler aşılmıştır” diyen Nuray Çaltı, buna karşın Çan 2 Termik Santralı’nda kapasite artışı çalışmalarının yapıldığına işaret etti.