‘Çankaya, Avrupa’nın En İyilerinden Olacak’Ankara’nın hem nüfus hem de yüz ölçümü bakımından en büyük ilçelerinden olan Çankaya, yüzünü Avrupa’ya çevirdi. Çankaya Belediyesi, “Avrupalı Çankaya” adını verdiği projeler dizisiyle, Avrupa ve dünya başkentleriyle katılımcı ve kalıcı ilişkiler kurmak üzere temaslara başladı. Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, proje kapsamında, Turan Güneş Bulvarı’ndaki belediyeye ait 12 bin metrekarelik bir alanda dev bir kültür merkezi inşaatı gerçekleştireceklerini belirtti.

Tanık ile uygulamaya konan “Avrupalı Çankaya” projesini ve inşa edilecek dev kültür merkezini konuştuk:

Çankaya Belediyesi olarak yeni bir proje başlattınız. Bize “Avrupalı Çankaya” projenizi anlatır mısınız?

* Aslında “Avrupalı Çankaya”, tek bir proje değil, bütün projelerimizin toplamı. Projeyi, “Avrupai Çankaya” olarak da dillendirmek olanaklı. Çünkü, Cumhuriyetin ilk yıllarında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en önemli projelerinden birisi, Ankara’nın başkent oluşuyla birlikte, kentte planlı ve uygar bir yerleşim alanının oluşturulmasıdır. Atatürk’ün bu projesi kapsamında da kente, uzmanlar, mimarlar ve şehir plancıları getirilmiş; bu uzmanların eşliğinde geniş bulvarlar ile ağaçlandırma çalışmaları yapılmış. Ancak biz, Çankaya’nın son 15 yıl içinde seyrettiği kentsel gelişiminin bu genel ilkelere uygun olmadığını düşünüyoruz.

Dünya kentleriyle kardeşlik

Proje kapsamında ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

* Çalışmalarımız, “dünyaya açık, bütün uluslarla, devletlerle barış ve dostluk ilişkileri içinde kalıcı olmasını istediğimiz ilişkiler bütünü” olarak tanımlanabilir. Aslında bizim isteğimiz “Avrupalı” değil; “dünyalı” olmak. Yani “dünyalı” derken, bütün dünya kentleriyle ve toplumlarıyla kardeş olmak, onlardan öğrenmek, paylaşmak, kendi deneyimimizi onlara iletmeyi kastediyoruz. Avrupa’nın Türkiye’yi nasıl gördüğünün dillendirilmesi, onların eksikliklerine bizim katabileceklerimizin de anlatıldığı bir süreçle Çankaya’nın, “Avrupalılığının” vurgulanmasını öngörüyoruz.

Projeyle ilgili Avrupa başkentleriyle ikili ilişkiler yürütüyor musunuz?

* Avrupa başkentlerinde, bizim eşimiz olabilecek belediyelerle diyalog içinde olmayı çok önemsiyoruz. Bunun yolu elçiliklerden, bizim “kardeş şehir” ilişkileri geliştirebildiğimiz yerlerden geçiyor. Şu an da “kardeş şehir” programımız sadece Avrupa Birliği (AB) ile sınırlı değil. Çin’den Latin Amerika’ya; Küba’dan Hindistan’a kurulmuş ilişkilerimiz var. Belediyenin bünyesinde bir dış ilişkiler birimi de var. Yakın zamanda bunu geliştirerek, bir müdürlüğe dönüştüreceğiz. Kentin ekonomisinin dışa açılması anlamında da hem bizim girişimcilerimizle, hem de uluslararası temaslarla istihdam olanaklarını geliştirmek için bu birimimiz faaliyet gösterecek.

Ankara bugün herhangi bir Avrupa başkentine ne kadar yakın sizce? Bu konuda Çankaya’nın rolünü nedir?

* Ankara’yı Avrupa başkentleriyle karşılaştırırken, kentsel gelişmeler baz alınabilir. Avrupa’daki kentsel gelişme çok daha dingin bir ortamda gerçekleşiyor. Hedefimiz, insanların mutlu yaşadıkları, geleceğe umutla baktıkları, yoksulluğu hisseden ve buna karşı duyarlı olan bir kent yaratmaktır. Çankaya’nın “toplumcu belediyecilik” anlayışı, kentlisini üretken kılıp, örgütlenmelerini sağlayacak. Bu sayede de ilçe, Avrupa’ya örnek olacaktır. Bu nedenle, bizim kent adına yapacağımız üretimlerden Avrupa’nın da öğrenebileceği çok şey olacağını düşünüyorum. Çankaya bölgesindeki çöp ve temizlik yönetimi gibi...

“2010 Sağlıklı Kentler En İyi Uygulama Ödülü”nü aldınız. Çankaya’nın temizliği sizce yeterli mi?

* Biz ödül almak için özel bir girişimde bulunmuyoruz. Aldığımız ödüllere karşın, Çankaya’nın kentin sağlıklı bir parçası olduğunu da iddia etmiyoruz. Çok yol almamız, çok hizmet götürmemiz gerekiyor. Ülkede şu an da izlenen sağlık politikaları açısından Çankaya’nın ve tüm Ankara’nın ciddi sıkıntıları bulunuyor. Sağlıkta özelleştirme, sağlığın temel insan hakkı olmasını arka plana iten bir düzen getiriyor. Bu noktada belediyeler, önümüzdeki dönem sağlık politikaları açısından ne yapabilir? Belediyeler, kendi bakış açıları ve siyasi tercihleri açısından ayrı programlar yürütecekler gibi görünüyor.

‘Kentin doğru düzgün kültür merkezi yok’

Çankaya’daki kültür-sanat faaliyetlerini yeterli buluyor musunuz? Ankara’nın kültür-sanat anlamında giderek “taşralaştığı” yönünde eleştiriler bulunuyor.

* Ankara’nın doğru düzgün kültür merkezi yok. Bizim mülkiyetimizde olan bir çadırımız var. Onun dışında 2 bin kişinin üzerinde konser düzenleyecek bir mekân yok. Toplantılar futbol sahalarında ya da spor salonlarında yapılıyor. Oysa ki Ankara, kültür ve sanat insanı üreten bir yer. Bu üretimin tohumu Atatürk döneminde, kente inşa edilen Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları gibi kurumlar ile Türkiye’nin ilk konservatuvarı ve kültür yapılarıyla atılmıştır. Bugün ilk konservatuvar binamız “pespaye” bir durumda; belediye binası yapılmış. Bunları gördüğümüz için Çankaya Belediyesi olarak, değerli müzik adamı Ulvi Cemal Erkin adına Ankara’nın ihtiyacını olabildiğince karşılayacak dev bir projeyi gündemimize aldık.

Sözünü ettiğiniz dev proje nedir?

* Çankaya’ya dev bir kültür merkezi inşa etmeyi düşünüyoruz. Bu merkezde, büyük bir konser salonu ile onu tamamlayan küçük ve orta büyüklükte tiyatro salonları da olacak. Turan Güneş Bulvarı’nda 12 bin metrekarelik bir alanımız var. Buraya bir kültür merkezi inşaatı gerçekleştirmek üzere proje yarışması düzenleyeceğiz. Önümüzdeki birkaç gün içinde de bu yarışmanın duyurusunu yapacağız. Projelerin değerlendirilmesinden sonra da bugüne kadar belediyenin en büyük inşaat faaliyeti olma niteliği taşıyan merkezin yapımını hızla gerçekleştireceğiz.