6. Ulusal Aydınlatma Kongresi'nden Bildiri Çağrısı

24 - 25 Ağustos 2006 tarihleri arasında yapılacak olan 6. Ulusal Aydınlatma Kongresi'ne bildiri sunmak isteyenler için son başvuru tarihi 31 Mart 2006. Bildiri özetleri, Türkçe ya da İngilizce olabiliyor. İki yılda bir düzenlenen kongrenin amacı, aydınlatmanın araştırma, tasarım, uygulama ve üretim gibi değişik alanlarında çalışan kişileri biraraya getirmek, karşılıklı bilgi ve debeyim aktarımını sağlamak, aydınlatma ile ilgilenen kişi ve kuruluşlara ulaşarak bu konudaki birikimi ortaya koymak ve gelişmeleri izlemek.

CNR Fuar Merkezi'nde yapılacak olan kongrenin konu başlıkları ise şöyle:

Görme ve renk,
ışık ve ışınımın fiziksel ölçümü,
İç ve dış aydınlatma,
Ulaşımda aydınlatma ve sinyalizasyon,
Fotobiyoloji ve fotokimya,
Aydınlatmanın genel konuları (terminoloji, eğitim, aydınlatma ekonomisi, ışık kaynakları ve aydınlatma aygıtlarının gelişimi),
Görüntü teknolojisi.

Öte taraftan, Interlight 2006 İstanbul Uluslararası Fuarı'da kongreye paralel olarak gerçekleştirilecek.

Kongre takvimi
31 Mart 2006: Bildiri özetleri ve / veya başvuru formunun son gönderilme tarihi
17 Nisan 2006: Özetlerin kabülü ve bildiri yazım kurallarının katılımcılara bildirilme tarihi
14 Temmuz 2006: bildirilerin son gönderilme tarihi

Bilimsel Kurul
Prof. Dr. Mehmet Şener Küçükdoğu / İKÜ Mühendislik ve mimarlık Fakültesi
Prof. Müjgan Şerefhanoğlu Sözen / YTÜ Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Sermin Onaygil / İTÜ Enerji Enstitüsü
Prof. Dr. Rengin Ünver / YTÜ Mimarlık Fakültesi
Doç. Dr. Leyla Dokuzer Öztürk / YTÜ Mimarlık Fakültesi
Doç. Dr. Alpin Köknel Yener / İTÜ Mimarlık Fakültesi
Y. Doç. Dr. önder Güler / İTÜ Enerji Enstitüsü

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Mehmet Şener Küçükdoğu
Prof. Müjgan Şerefhanoğlu Sözen
Prof. Dr. Sermin Onaygil
Prof. Dr. Rengin Ünver
Doç. Dr. Leyla Dokuzer Öztürk
Doç. Dr. Alpin Köknel Yener
Y. Doç. Dr. önder Güler
Y. Müh. Kamuran Türkoğlu
Dr. Banu Manav
Arş. Gör. Emre Erkin

Kongre Sekreterliği

Y. Doç. Dr. Önder Güler / İTÜ Enerji Enstitüsü
Maslak / İstanbul
T: (0212) 285 38 70
F: (0212) 285 60 51
E: onder.guler@itu.edu.tr

www.atmk.org.tr