Çevre Bakanlığı’nın İtirazını Mahkeme ReddettiGeçtiğimiz aylarda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Yalıçiftlik Turizm Merkezi sınırları içerisinde ve 3. derece doğal sit alanında bulunan Kızılağaç Mahallesi, 305 ada, 1 parsel ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı hazırlanmıştı.

Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre; plan değişikliğine Bodrum Belediyesi tarafından iptal davası açıldı. Davanın ardından 29 Şubat 2024 tarihinde Muğla 1. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Plan değişikliğine karşı açılan davada hukuki süreç devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yürütmenin durdurulmasının kaldırılması talebiyle karara itiraz etti. 

Reklam Goruntulenme Bolumu

İtiraza ilişkin İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi karar verdi. Mahkeme, yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığını belirterek, bakanlığın itirazını reddetti.

Konu ile ilgili Bodrum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bodrum Belediyesi olarak, her zaman yasal çerçeve içinde şeffaf bir şekilde hareket ederek, ilçemizin doğal değerlerini korumak için geçmişte yürüttüğümüz hukuki mücadeleleri gelecekte de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.” denildi.

Haberin tamamına linkten ulaşılabilir.