Çit Deresinde Yürütmeyi Durdurma KararıGümüşhane ili Torul ilçesi Gümüştuğ köyü Çit Deresi üzerinde özel bir şirket tarafından kurulması planlanan 5.8 MW kurulu gücündeki regülatör ve HES Projesi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği gereğince 'ÇED Gerekli Değildir' kararına karşı, Gümüştuğ Köyü tüzel kişiliği adına açılan dava sonuçlandı.

Trabzon İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda, Gümüştuğ köyü Çit Deresi üzerinde kurulması planlanan 5.8 MW kurulu gücündeki regülatör ve HES Projesi için ÇED Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereğince verilen dava konusu 10.07.2009 tarihli 2009/22 sayılı 'Çevresel Etki Değerlendirme Gerekli Değildir' kararında hukuka ve mevzuata uyarlılık görülmediği belirtildi.

Kararda, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava sonuçlanıncaya kadar yürütmesinin durdurulması kararlaştırılırken, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Trabzon Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmasına hüküm verildi.

Gümüştuğ köyü Muhtarı Bekir Çubukçu ise verilen yürütmeyi durdurma kararı ile 23 kilometre uzunluğundaki Çit Deresi'nin 'soluk aldığını' belirterek, şunları söyledi:

''Bundan sonra yapılacak olan iş, Çit Deresi üzerinde herhangi bir üniversiteden oluşturulacak akademik komisyon tarafından havza planlamasının yapılmasıdır. Zaten devlet projelerinde uygun görülürse yapılacak olan planlama doğrultusunda, 'uygun yerlere, uygun görülürse' şerhi bulunmaktadır. Bu durumda akademik komisyonun planlamasında, akademik komisyonun verdiği karara biz de saygılı olacağız''.

Şimdilik 'yürütmenin durdurulması' konusunda karar alındığını belirten Çubukçu, ''Biz davamızı sonuna kadar götüreceğiz. Tüm halkımızla birlikte işbirliği içindeyiz. HES'in yapılmasıyla birlikte köyümüzün doğası tahrip olacak. Bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi Çit Deresi Vadisi'nin adeta doğası değişecek, telafisi güç durumlarla karşı karşıya kalacağız'' diye konuştu.

Köy sakinlerinden Kani Yılmaz ise, Çit Deresi üzerine kurulması planlanan HES projesinin gerçekleşmesi halinde bölgede dünyada eşi benzeri olmayan bitki türlerinin yok olacağını ileri sürdü. Bölge sakinlerinden Ali Demirci ise 1941 yılından bu yana bölgede yaşadığını belirterek, ''Bu dereden her sene sel gelir, bahçelerimizi alır götürür biz yine yaparız. Biz bu su ile idare ediyoruz. Bu su olmazsa biz ne yaparız. Susuz bağ bahçe olmaz'' dedi.