Danıştay'dan Finike'deki Mermer Ocağına Ret KararıDHA'nın haberine göre, kararı temyiz eden firmanın, bu süreçte maden ocağında faaliyetin sürmesi için mahkeme kararının yürütmesinin durdurulma talebi, Danıştay tarafından reddedildi.

Bartu Mermer firmasına, Finike İlçesi Gökçeyaka Mahallesi Kızılcık Yaylası Adala Mevkii'ndeki ormanlık alanda mermer ocağı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 'ÇED Gerekli Değildir' raporu ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca maden izin belgesi verildi. Binlerce sedir ve kızılçam ağacının yanı sıra, yabani hayvanların yaşam alanı da olan bölge için verilen izinler, yargıya taşındı.

Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Derneği Taş Ocaklarıyla Mücadele Platformu Sözcüsü Ali Ulvi Büyüknohutçu, valilik ve bakanlığa karşı 50 köylünün de müdahil olduğu dava açtı. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne açılan davada, Bartu Mermer firmasına verilen 'ÇED Gerekli Değildir' raporu ile maden izin belgesinin iptali istendi.

Bilirkişi de 'ÇED gerekli' dedi

Dava kapsamında geçen haziran ayında bölgede inceleme yapan bilirkişi heyeti, bölgenin ekolojik hassasiyeti dikkate alındığında ÇED raporu hazırlanmasının doğru bir yaklaşım olacağı yönünde kanaat bildirdi. Faaliyete başlamadan önce alandaki endemik, nadir ve nesli tehdit altında olan türlerin tespit edilmesi gerektiğine de işaret eden heyet, faaliyet tamamlandığında arazinin ıslahına ilişkin projede rehabilitasyon ve onarım faaliyetlerinin yetersiz, teknik uygulama düzeyi ve çerçevesinden uzak olduğunu dile getirdi. Heyet, firmanın proje tanıtım dosyasında, mevcut taş ocağı işletme faaliyeti için olası çevresel etkilerin yeterince irdelenmediğine de dikkati çekti.

Yürütmeyi durdurma talebine red

Bilirkişi raporunu da dikkate alan mahkeme, geçen ekim ayında hem 'ÇED Gerekli Değildir' kararı hem de maden izin belgesinin iptaline hükmetti. Karar, davalılar Antalya Valiliği, Orman Genel Müdürlüğü ve müdahil Bartu Mermer firması tarafından Danıştay'a temyiz edildi. Firma ayrıca, temyiz süresinde mermer ocağındaki faaliyetleri sürdürebilmek için mahkeme kararının yürütmesinin durdurulmasını istedi.

Danıştay 14'üncü Dairesi, 'ÇED Gerekli Değildir' kararı ve maden izin belgesinin iptaline yönelik Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nin kararının yürütmesinin durdurulması istemini oybirliğiyle reddetti. Danıştay 14'üncü Dairesi, temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin, İdare Mahkemesi'nce verilen kararın yürütmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğine dikkati çekti.

Ali Ulvi Büyüknohutçu, temyiz sürecinde firmanın faaliyetini sürdürmesi yönündeki istemin reddedilmesiyle şu an alanda hiçbir çalışma yapamayan firmanın Danıştay'ın kararına kadar da yapamayacağını kaydetti. Büyüknohutçu, bu kararın da Danıştay tarafından yerel mahkeme kararının onaylanacağını gösterdiğini ve büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.