Yapı Denetimi YaygınlaşamadıÖnemli bir kısmı deprem kuşağında bulunan Türkiye'de, 81 kentin sadece 19'unda yapı denetim kuruluşu bulunuyor. Bu eksikliğin olası afetler için büyük tehlike yarattığına dikkat çeken Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği İstanbul Şube Başkanı Sadri Eyüboğlu, AKP'ye yapı denetim kuruluşlarını ülke geneline yayma çağrısı yaptı.

Yapı denetimi ile ilgili mevcut durumu ve gelişmeleri değerlendiren Sadri Eyüboğlu, yapı denetiminin Türkiye gibi deprem kuşağında bulunan bir ülke için son derece önemli bir konu olduğunu söyledi. Yapı denetiminden geçmiş bir binanın, depremde yıkılma ihtimalinin söz konusu bile olmadığını vurgulayan Eyüboğlu, şu an yürürlükte olan 2001 tarihli Yapı Denetim Yasası kapsamında Türkiye'de 19 kentte yaklaşık 500 yapı denetimi kuruluşunun bulunduğunu anımsattı.

Eyüboğlu, ''2001 tarihli yasa kapsamında söz konusu 19 kent pilot olarak seçildi. Ancak bunun acilen yaygınlaştırılması gerek. Geciktirilmesi afetler açısından tehlike yaratıyor'' dedi.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş tüzelkişiliği olan bu kuruluşların kamu hizmeti yaptığını dile getiren Eyüboğlu, bu kuruşların çalışma yöntemini şöyle anlattı: ''Yeni yapılacak olan her yapı, ruhsat alabilmek için bir yapı denetim kuruluşu ile sözleşme yapmak zorunda. Önce yapılacak binanın projesi, yapı denetim kuruluşunca gözden geçiriliyor. Varsa eksiklik ve hatalar gideriliyor. Ve mal sahibine tüm standart ve yönetmeliklere göre hazırlanmış bir proje sunuluyor. Mal sahibi ancak bu proje ile ruhsat alabiliyor. Yapı denetim kuruluşları, projenin uygulama, yani söz konusu binanın inşaat aşamasında da denetimlerini sürdürüyor. Eski yapılar içinde sadece bir kontrol yapma yetkimiz var.''

Eyüboğlu, yapı denetiminin maliyetinin fazla olduğu yönündeki eleştirilerde haklılık payı bulunmadığını savunarak, 100 metrekare bir konutun denetim maliyetinin ortalama bin YTL olduğunu, bu rakamın da insan hayatı ve olası depremde yıkılabilecek yapıların yaratacağı maliyetle karşılaştırıldığında az olduğunu dile getirdi.