Deprem Gemisinden İstanbul’a İyi HaberMarmara Denizi’nde deprem araştırması yapan Fransız L’Atalante gemisi İstanbulluları sevindirecek bulgulara ulaştı.
Marmara Denizi’ndeki 110 kilometre uzunluğundaki fayın 60 kilometrelik bölümünün, 1912 depreminde kırılmış olma ihtimali ağırlık kazandı.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Naci Görür, L’Atalante’ın araştırmalarının sonucu elde ettiği bilgileri değerlendirirken şöyle konuştu: “110 km uzunluğunda ve en tehlikeli olarak gördüğümüz fay eğer kırılırsa 7.4 ya da 7.5 büyüklüğünde bir deprem olacaktı. Bu fayın 60 km’lik kısmının daha önce kırılmış olması durumunda şiddet düşecektir. Yani 7 olabilir. Bu da İstanbul’u rahatlatacaktır”

7 büyüklüğündeki bir deprem ile 7.5 büyüklüğündeki bir depremin arasında 20 kat fark olduğunu söyleyen Prof. Görür, Marmara’daki fayın 60 km.’lik bölümünün daha önce kırılmış olduğunun kanıtlanması durumunda afetin büyüklüğünü can ve mal kaybını azaltacağını kaydedetti. Naci Görür deprem tehlikesinin kesinlikle değişmediğinin de altını çizdi.

L’ATALANTE GEMİSİ ÇALIŞMALARI ÖN SONUÇLARI VE BASIN BÜLTENİ
Türk Fransız işbirliğiyle Fransızların INSU/CNRS/MRS/MAE/IFREMER ve Türkiye’nin TÜBİTAK MAM/İTÜ/MTA/SHOD kurumları tarafından Marmara Denizi’nde yürütülmekte olan deprem araştırmaları çerçevesinde 17 Eylül 2002 tarihinden beri çalışmalarını sürdüren L’Atalante Gemisi araştırmalarının ilk ayağı tamamlanmıştır.
Araştırmalarda Victor 6000 adlı insansız bir denizaltı da görev almıştır. Hassas ve yüksek çözünürlü teknolojilerin uygulandığı çalışmalarda gerçek zamanlı izleme ve kayıt sistemleri kullanılmıştır.

Denizaltı birçok yerde deniz tabanındaki faylara 25 m kadar yaklaşmış ve onları görüntülemiştir. Bazı kritik noktalarda fayların 6 m kadar üzerinde yüzerek veri toplamıştır. Elde edilen görüntülerin yatay çözünürlüğü 15 cm ve 50 cm, düşey çözünürlüğü ise 5 cm ile 10 cm arasında olmuştur. Ayrıca fay kırıklarının video görüntüleri de çekilmiştir. L’Atalante Gemisinin ve denizaltının en önemli görevlerinden biri daha önce Le Suroit adlı geminin yapmış olduğu araştırmalar sırasında tespit edilmiş olan ve 1912 deprem kırığının (MS 7,4) Marmara Denizi içerisinde ne kadar devam ettiğinin araştırılmasıdır. Bilindiği gibi, 1912 depremi Gelibolu Yarımadasındaki Ganos Fayı üzerinde meydana gelmiş ve bu bölgede büyük bir hasara neden olmuştur. 1912 depremi kırığının Marmara Denizi içerisinde ne kadar devam ettiğini tespit etmek çok önemlidir. Zirak, bugüne kadar yapmış olduğumuz araştırmalarda Ganos Fayı ile birleşen ve Tekirdağ Çukurluğu’nu güneyden sınırlayarak Orta Marmara Sırtı’na kadar uzanan yaklaşık 110 km uzunluğunda bir fayın varlığı belirlenmiş ve bu fay Marmara’da en tehlikeli fay olarak ilan edilmiştir. Bu uzunluktaki bir fayın kırılması halinde de 7’nin üzerinde bir deprem üreteceği söylenmiştir. 1912 deprem kırığının Marmara içerisinde devam etmesi bu fayın bir kısmının söz konusu depremde kırılmış olacağı anlamına gelir. Bu da gelecekte üreteceği deprem büyüklüğünün daha az olması demektir. L’Atalante ve Victor 6000’nin çalışmaları sonucu Ganos Fayı ile Orta Marmara Çukurluğu arasında yaklaşık 60 km uzunluğunda göreli olarak yeni ve taze bir kırığın varlığı tartışmasız olarak saptanmıştır. Bu kırığın 1912 depremine ait olacağı düşünülmektedir. Ancak bu düşünce henüz daha bilimsel olarak doğrulanmamıştır. Geminin 4-17 Ekim tarihleri arasında bu kırık boyunca alacağı karot numunelerinin radyometrik yaş tayinlerinin yapılması sonucu kesinlik kazanacaktır. Kırığın 1912 depremine ait olduğu kesinlik kazanırsa gelecekteki Marmara Denizi kaynaklı depremin büyüklüğü de önemli ölçüde azalmış olacaktır. Söz konusu kırık Orta Marmara ve Çınarcık Çukurlukları arasında (Orta Marmara Sırtında) devam etmemektedir. Bu da bu kırığı oluşturan deprem sırasında Marmara tabanının boydan boya kırılmadığını göstermektedir. Çalışmalar sırasında 1999 deprem kırığının Körfez çıkışına kadar geldiği de saptanmıştır.

Yeni çalışmalarla ortaya konulan bu verilerin Marmara Bölgesi ve İstanbul’un deprem tehlikesi boyutunun değerlendirilmesinde önemli gelişmelere yol açacağı bir gerçektir. Ancak kesin bir sonuca varabilmek için sözü edilen kırığın yaşının tam olarak belirlenmesi zorunludur. Kırığın 1912 depremine ait olması halinde Marmara Bölgesi’nin deprem riski tamamen ortadan kalkmayacak sadece beklenen depremin boyutu belli ölçüde küçülecektir. Ancak bu boyut dahi İstanbul Belediyesi ve JICA’nın yapmış oldukları Afet Önleme/Azaltma Temel Planı çerçevesinde belirttikleri tüm önlemlerin vakit geçirilmeden alınmasını gerektirecek kadar önemli olacaktır.

Prof. Dr. Rolanda ARMIJO
MARMARASCARPS Projesi Seferi, Fransız Tarafı Sorumlu Bilim Adamı

Prof. Dr. Namık ÇAĞATAY
MARMARASCARPS Projesi Seferi Türk Tarafı Sorumlu Bilim Adamı

Prof. Dr. Naci GÖRÜR
TÜBİTAK Türkiye Deniz Araştırmaları Koordinatörü