Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Yürütmeyi Durdurma KararıTMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı Necati Uyar, Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesine ait imar planlarının açtıkları dava sonucunda yürütmesinin durdurulduğunu bildirdi. Uyar yazılı açıklamasında, Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesine ait imar planlarının, kentsel mekanın iyileştirilmesi, afetler açısından risk taşıyan yapılarda yaşayan halkın güvenli yapılara kavuşturulması amacından uzak olduğunu, bölgede yaşayan yoksul halkın barınma hakkını görmezden geldiğini savundu.
    
Ankara 8. İdare Mahkemesi tarafından 9 Şubat 2012 tarihinde alınmış olan kararla; 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının onaylanmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13 Ağustos 2010 gün ve 2496 sayılı kararının yanı sıra, bölgede belirli firmalara rant aktarmaya yönelik plan notu değişikliğine ilişkin 30 Kasım 2010 gün ve 3392 sayılı kararın da yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğini ifade eden Uyar, şunları kaydetti:

''Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimini bir kez daha benzeri girişimlerden, kente kalıcı zarar veren uygulamalardan vazgeçmeye çağırırken, Ankara kentine ve kentin korunacak değerlerine ve planlarına yönelik müdahalelerde hukuka, kamu yararına uygun hareket etmeye davet ediyoruz.''