'Dilovası, Tıbbî Afet Bölgesi Olsun'TBMM Dilovası Araştırma Komisyonu, İzmit'in Gebze ilçesine bağlı Dilovası'ndaki çevre kirliliğiyle ilgili raporunu tamamladı.

Konuyla ilgili bir rapor hazırlayan komisyon, Dilovası'nın tıbbi afet bölgesi ilan edilmesini istedi. Birçok kez bölgeye giderek inceleme yapan komisyon üyeleri, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi içindeki Fatih ve Yeni Yıldız mahallelerinin de kamulaştırılarak boşaltılmasını önerdi. Komisyon, tüm kamulaştırma masraflarını da çevre kirliliğinden sorumlu tutulan sanayi bölgesinin karşılamasını gündeme getirdi. Komisyonun taslak raporunda, "Bu mahallelerin kamulaştırma çalışması bir an önce tamamlanmalıdır. Sanayicilerin, çevre kirliliğinin giderilmesindeki duyarlılıklarının göstergesi olarak, kamulaştırma maliyetinin Dilovası OSB yönetimince karşılanması uygun olacaktır." ifadesi yer aldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Dilovası beldesindeki sanayi atıklarının insan ve çevre sağlığına verdiği zararları araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarını tamamladı. Komisyon Başkanı AK Partili Eyüp Ayar başkanlığındaki komisyon dün taslak rapor üzerinde çalıştı. Dilovası'na müdahale edilmemesinin bir sonucu olarak halk sağlığının ciddi biçimde soruna dönüşeceğini savunan komisyon, bölgedeki kanser kaynaklı ölümlerin Türkiye ve dünya ortalamalarının üzerinde olduğunu belirledi. Buna göre, Dilovası'nda kanserden ölümler Türkiye ortalamasından 2,6, dünyadakinden ise 2,7 kat daha fazla. Kansere bağlı ölümler içinde akciğer ve mide kanseri ön sırada yer alırken prostat kanseri ölüm oranları ise dünya ortalamasının 3,2 katına ulaşıyor. Komisyon, bölgedeki fabrikaların kapasite artırmalarına ya da yeni fabrika kurulmasına sınır getirilmesini önerdi. Raporda, fabrikaların arıtma tesisi kurmayı külfet gibi gördükleri ifade edildi.

Komisyon raporunda yer alan öneriler

Mahalleleri boşaltın: Dilovası, OSB içinde kalmasına rağmen, imar planında yerleşim alanı olarak lekelenmiş Yeni Yıldız Mahallesi ile imar planında orman ve 2B kapsamındaki Fatih Mahallesi'nin boşaltılması gerekmektedir.

Atık yakma tesisi kurulsun: Komisyon, ülke genelinde 5 adet tehlikeli atık yakma ve depolama tesisi kurulmasını istedi. Marmara Bölgesi'nde biri Trakya diğeri ise Anadolu yakasında olmak üzere 2 tesise ihtiyaç olduğu vurgulandı.