Diri Fay Bilgileri Güncelleştirildi

MTA öncülüğünde yapılan çalışmaların ilk ayağı olan Marmara bölgesindeki diri fay bilgileri güncelleştirildi. Aşamalı olarak 2010 yılına kadar çıkarılacak olan yeni Türkiye diri fay haritası sonrasında, daha hassas deprem tehlike değerlendirmeleri yapılabilecek.

MTA Genel Müdürlüğü ülke çapında yürüttüğü ve 2010 yılına kadar tamamlamayı planladığı Türkiye Diri Fay Haritası’nı yenileme çalışmaları kapsamında, Marmara bölgesinde sonuçlandırdığı haritalama çalışmalarını yayınlamadan önce, ilgili kamu kuruluşları ve üniversiteler de katkı sağladı.

MTA Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında hazırlanan program, 2010 yılına kadar tamamlanacak. Programa göre, 2006 yılında İç Anadolu bölgesinin bir kısmı ile Güney Batı Akdeniz, 2007 yılında İç Anadolu bölgesinin bir kısmı ile Doğu Karadeniz, 2008 yılında Güneydoğu Anadolu bölgesi ve 2009 yılındaise Doğu Anadolu bölgesinin diri fay haritaları hazırlanacak.

Proje kapsamında üretilen bilgilerin ülkedeki deprem tehlikesinin daha güvenilir bir şekilde belirlenmesine yardımcı olacak. Ayrıca temel veri kaynağı oluşturacağı için bu projeden elde edilecek verileraynı zamanda ülke olarak çok eksikliği hissedilen deprem bilgi sisteminin oluşturulmasında temel veriyi teşkil edecek.

Gelişi güzel yapılaşma önlenecek
Türkiye’nin yeni deprem haritası ile diri fay haritasının güncelleştirilmesi projesinin tamamlanmasının ardından yerleşim birimlerinde gelişi güzel yeniden yapılaşma büyük ölçüde önlenecek. MTA tarafından üretilmekte olan haritalar bir çok uygulamacı kurum ve kuruluşun deprem zararlarının azaltılması yönünde yaptıkları çalışmalara ışık tutacak.

Bu haritalar sayesinde şu anda uygulanmakta olan deprem yönetmeliklerine esas olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nın yeniden gözden geçirilmesi gerekecek.

Yine bu haritalar, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ vb gibi kuruluşlar için büyük projelerin yer seçimi açısından çok önem taşıyor. Haritalarda yer alan bilgiler bölgesel ve kent planlamaları açısından da büyük önem taşımakta.