DİSK'ten Kıdem Tazminatı ÇıkışıDevrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Kani Beko, Hükümetin, kıdem tazminatına yönelik yaptığı yeni düzenlemeler ile ilgili bir açıklama yaptı.

Beko, "Kıdem tazminatlarımızı fona devredip iş güvencemizi tırpanlamak için projeler hazırlıyorlar" dedi.

Birleşik Haziran Hareketi Türkiye Meclisi'nde konuşan Beko şunları söyledi:

"Türkiye'de işçi sınıfının yüz yıllık kazanımı olan kıdem tazminatlarımızı fona devredip iş güvencemizi tırpanlamak için projeler hazırlıyorlar. Çocuklarımızın geleceğine ipotek koymak istiyorlar. Fonda biriken bu paraları Kanal İstanbul gibi projelerde kullanmak istiyorlar. Biz çok iyi biliyoruz ki fon demek yağma demek.

İşsizlik fonunun nasıl yağmalandığını hepimiz biliyoruz. İşsizlik fonunda kasada olması gereken para bugün 105 milyar TL iken ve bunun 25 milyarı devlet bütçesinden karşılanması gerekirken tersi olmuştur. GAP'a milyonlar aktarılmış, sanki patronlar açlık sınırının altında yaşıyormuş gibi onlara bu fondan 25 milyar TL para aktarılmıştır. 15 yılda işsiz kalanlara işsizlik fonundan sadece 10 milyar TL aktarılmıştır.

Yıllarca Belediyelerde, kamu iktisadi teşekküllerinde, sağlık sektöründe ve daha bir çok yerde işçiler kadro bekliyor. Seçim meydanlarında işçilere söz verenler şimdi taşeron işçilerin kazanılmış haklarına göz dikip "Özel Sözleşmeli Personel” dayatmasını gündeme getirdiler. İşçileri köleleştirmek için en acımasız yasaları birbiri ardına Meclis'e getiriyorlar. İnsanlık tarihinin en ağır suçlarından biri olan insan ticaretini bir gecede yasalaştırdılar. Kiralık işçilik adı altında işçi simsarlığını yasal hale getirdiler ama biz bu yasanın iptal edilmesi için her türlü girişimi ve direnişi yapacağız.

İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemler hala alınmıyor ve işçiler ölmeye devam ediyor. AKP'nin iktidar olduğu günden bu yana 17.000'in üzerinde işçi, iş güvenliği önlemleri alınmadığı için yaşanan iş cinayetlerinde katledilmiştir ILO kriterlerine göre işçi ölümlerinde hala Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü ülke Türkiye.

Eğitim ve sağlık özelleştirilerek ve paralı hale getirilerek açlık sınırında ve yoksulluk sınırında yaşamaya çalışan milyonlar nitelikli eğitim ve sağlıktan mahrum bırakılmaktadır. Sadece parası olanın iyi bir eğitim ve sağlık hizmeti almaktadır.

Emeklilik yaşının 65 olduğu ülkemizde milyonlarca emekli açlık sınırının altında yaşamaktadır. İşçileri köleleştiren özel istihdam bürolarıyla ise emeklilik artık ülkemizde milyonlarca insan için imkansız hale getirilmektedir"