''Doğal Yalıtım Malzemelerinde Haksız Rekabetin Önüne Geçilmeli''Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Müteahhitlik Meclisi, Bekir Adıyaman başkanlığında Ankara'da toplandı. A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, doğal yalıtım malzemeleri alanındaki haksız rekabet koşullarının ortadan kaldırılmasını isteyen meclis üyeleri, Binalarda Enerji Performans (BEP) Yönetmeliği'nin önemli bir parçası olan Bina Enerji Kimlik Belgesi uygulaması ile ilgili BEP-TR yazılımında bazı ürünlerin yer almadığına işaret ederek, BEP-TR yazılımının çok sağlıklı işlemediğini dile getirdi.

Toplantıda, 12 Haziran 2011 tarihinde gerçekleşen genel seçim sonrasında kurulacak yeni hükümete, sektörün tanıtılması ve sektörün önde gelen sorunları ile çözüm önerilerinin aktarılması yönünde yapılacak çalışmalar ele alındı. Yeni kurulacak hükümete Yapı Denetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, şantiye şefi uygulaması, yapı denetiminde yaşanan aksaklıklar, kayıtdışılık ve nitelikli iş gücü sorunu, enerji verimliliği gibi konularda ayrıntılı dosya hazırlanarak sunulması kararlaştırıldı.

Üniversite-sanayi işbirliği

Öte yandan toplantıda, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Ortak Eğitim ve Kariyer Koordinatörü Ziya Sülünbe de TOBB ETÜ'de uygulanmakta olan ''Ortak Eğitim'' programını tanıtan bir sunum gerçekleştirdi.

Sülünbe sunumunda, bu programın kendi mezunlarından şikayetçi olmamak amacıyla ve iş aleminden gelen yoğun baskılar üzerine hazırlandığını belirtti. Sülünbe, ikinci sınıftan itibaren tüm öğrencilerin, akademik öğrenim gördükleri lisans programı ile ilgili gerçek iş ortamında tecrübe kazanması ve teorik olarak üniversitede öğrendiklerini iş yerlerinde pratik olarak uygulama imkanı bulmalarının amaçladığını bildirdi.

Ziya Sülünbe, öğrencilerin 3,5-4 aylık süreler halinde (Ocak-Nisan, Mayıs-Ağustos, Eylül-Aralık) iş yerlerine gönderildiğini ve işyerinin çalışma disiplinine uyarak tam zamanlı çalıştıklarını belirtti. Bu süreçte öğrencilere çalıştıkları kurum tarafından asgari ücret ödendiğini, sigortalarının da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından karşılandığını belirten Sülünbe, bugüne kadar 14 ortak eğitim dönemi geçirildiği ve farklı illerde bulunan 750'yi aşkın firma ile bu program kapsamında protokol imzalandığı bilgisini verdi.