Donatı Alanına Dini Tesis ve Külliye Planıİstanbul'da Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi’nde bulunan alan dini tesis ve külliye olarak düzenleniyor.

Büyükbakkalköy'de 7 pafta, 560 parselde bulunan Maliye Hazinesi’ne ait 10 bin 154 metrekare tescil dışı arazi yani park alanı 23 Kasım 2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir (İBB) Meclisi'nde plan değişikliği yapılarak “dini tesis ve külliyesi ile lojman, kütüphane, aşevi, dinlenme salonu, yurt ve kurs yapısı ile gasilhane, şadırvan ve otopark” olarak düzenlendi. Söz konusu plan 26 mayıs-28 haziran tarihleri arasında askıya çıkarıldı.

Söz konusu alan esas itibarıyla mera ve harman alanında kalıyordu. Tescil dışı olan alan 2005 yılı Maltepe Nazım İmar planında büyük bir kısmı park ve kısmen bölge parkı, kısmen düşük yoğunluklu konut, kısmen camii alanı, kısmen belediye hizmet alanı olarak düzenlenmişti.

Plan değişikliğini değerlendiren İBB önceki dönem meclis üyesi ve inşaat mühendisi İbrahim Doğan, "İBB Meclisine sunulan plan teklifi ile Maltepe Müftülük yazısı talebi doğrultusunda 3 bin kişilik cami, lojmanlar, dinlenme salonu, aşevi, kurs alanı gibi bir bütünlük içinde külliye planı AKP'li meclis üyelerinin oyları ile onaylandı" ifadelerini kullandı.

‘Yaptım oldu’ mantığı

"Yapılan plan ile ilgili bölge halkının görüşleri alınmadı. Bu bölgede böylesi büyüklükte bir dini tesise ihtiyaç olup olmadığı araştırılmıyor” diyen Doğan, "Yaptım oldu mantığı ile hareket ediliyor. Zira bu bölgede nüfus yoğun olmadığı için ihtiyaca yönelik dini tesisisin yapılması makul değildir. Söz konusu bölgede dini tesis alanı olan cami alanı zaten var. Parsel ile ilgili yapılan imar planı değişikliği plan bütünlüğüne aykırı ve park ve yeşil alanı azaltıcı olduğundan yasalara da aykırılık teşkil etmektedir" ifadelerini kullanıyor.

Bilimden uzak, karşı çıkılmalı

Doğan şöyle devam ediyor: "Bu düzenlemeyle ilçe belediyesinin yetkileri ve görevleri de yok sayılmıştır. Zira ilçe belediyesinin 1/1000 ölçekli plan yapma yetkisi vardır. Dolayısıyla yapılan işlem tamamen keyfi bir uygulama ve siyasal amaçlar uğruna bilimsel çalışmalardan uzak bir anlayışın ürünüdür.

Ancak şu bir gerçek ki; mevcut siyasi iktidar hem merkezi hem de yerel yönetimde her mahalleye dini tesislerin yanı sıra geniş kapasiteli külliyeler yapmaktadır. Bunu yaparken de özellikle park ve yeşil alanlar seçiliyor. Bu politikalar doğru değil.

Halkın parka da, dinlenme alanına da, okul alanına da ihtiyacı vardır. Bu tür düzenlemeler siyasi amaç uğruna yapılıyor. Bu planlar tamamen yasalara ve kamu hukukuna aykırıdır. Siyaseten karşı çıkılmalı."