Dünya Enerji Düzenleyicilerinin Yeni Başkanı Alparslan BayraktarAynı zamanda Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği’nin (ERRA) de başkanlığını yürüten Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) Başkanlığı görevini Avrupa Enerji Düzenleyicileri Konseyi (CEER) Başkanı Lord John Mogg’dan 2018 yılı Mayıs ayına kadar yürütmek üzere devraldı.

Uluslararası enerji düzenleyicilerinin başkanlığına Türkiye’den bir temsilcinin seçilmesini kişisel bir başarının çok daha ötesinde, Türkiye’nin enerji alanında gerçekleştirdiği büyük dönüşümün bir sonucu olarak değerlendiren Bayraktar, "Aynı zamanda ülkemizin; serbestleşmedeki başarısının, bölgesel bir enerji merkezi olma hedefinin, bu doğrultuda atılan adımların, gerçekleştirilen projelerin ve G20 Başkanlığı döneminde ortaya koyduğu liderliğin de dünya tarafından takdirle ve dikkatle takip edildiğinin de bir göstergesidir” dedi.

ICER’ın dünyadaki enerji düzenleyicilerini bir araya toplayan çatı organizasyonu olduğunu belirten Alparslan Bayraktar, küreselleşme ile tüm ekonomilerin birbirine bağımlı hale geldiğini; bu çerçevede ICER gibi uluslararası kuruluşların öneminin, enerjide küresel ölçekte yaşanan sorunlarla mücadelede daha iyi kavranabileceğini ve yeni dönemde, akıllı politikalar, şeffaf, rekabetçi piyasa ve öngörülebilir düzenlemeler ile tüketicilerin güçlendirilmesi konularında işbirliğine ağırlık verileceğini vurguladı. Bölgesel birliklerle olan işbirliğinin geliştirilmesi, uluslararası enerji yönetiminde enerji yoksulluğu ve enerjiye erişim hususları ve iklim değişikliği ile mücadelede düzenleyici kurumlarının rolünün geliştirilmesi, yetkinliklerinin arttırılmasını hedeflediklerini, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Enerji Ajansı ile kalkınma bankalarıyla ortak projeler gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.