"Ege'nin İki Kıyısında Ekonomi ve Toplum" Semineri Osmanlı Bankası Müzesi'nde
Osmanlı Bankası Müzesi'nin, Alpha Bank ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nün işbirliğiyle düzenlediği "Ege'nin İki Kıyısında Ekonomi ve Toplum" seminerleri, 17 Kasım Cuma günü devam edecek.

Paraskevas Konortas "Gümülcine Kazası'nda Ortak Kimlikler (1870-1913): Nüfus İstatistiği ve Milliyetçilik" başlıklı İngilizce konuşmasında, geç Osmanlı döneminde batı Trakya ve özellikle Gümülcine'nin durumunu değerlendirecek.

Osmanlı, Yunan, Bulgar demografik verilerine ve bunlara ilişkin diğer kaynaklara dayanarak, Konortas, konuşmasında, Balkan Savaşı ve Lozan Antlaşması'na kadar bölgede yaşayan nüfusun büyük kısmının (Müslümanlar, Ortodokslar, Bulgarlar az sayıda Ermeni, Musevi ve başka ülke insanları) belirli bir milli kimliğe sahip olmadığını anlatacak. Konortas konuyla ilgili şöyle diyor: "Gümülcine, o zamanlarda daha çok Müslümanların oturduğu bir yerdi. Ancak Ortodoks nüfusa yoğunlaşan muhalif milliyetçiler, (Yunan ve Bulgarlar) bu durumu görmezden geliyor ve onları birer Yunan ve Bulgara dönüştürmek istiyordu."

İki senedir devam eden ve katılımın ücretsiz olduğu seminerler, 15 Aralık Cuma günü, Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Engin Berber'in "Yunan İşgali Döneminde Anadolu Kırsalında İnsan ve Yaşam: Foça Örneği" başlıklı sunumuyla son bulacak.

Paraskevas Konortas

Atina'da hukuk, Paris'de tarih eğitimi aldı. 1985'te "İstanbul Ortodoks Patrikliği ve Osmanlı Yönetimi Arasındaki Hukuki ve Politik İlişki (1453-1600)" adlı teziyle, Paris-1 Sorbonne Üniversitesi'nin Tarih Bölümü'nde doktorasını tamamladı. "Ekümenik Patrikliği Hakkında Osmanlı Görüşü (17. yüzyıl ile 20. yüzyılbaşı)" kitabı dışında, Osmanlı yönetimi altındaki Ortodoks halk ve kilisenin durumuyla, Yunanistan'da yaşayan Müslümanların azınlık statüsü hakkında makaleleri yayımlandı. Halen Atina Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji bölümünde Osmanlı Tarihi dersleri veriyor.