Emlak vergisi rayici %35 artırıldı

2003’ün metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yüzde 35 artırıldı

Emlak vergisinin hesaplanmasında esas alınan bina asgari metrkare nomla inşaat maliyet bedelleri 2003 yılı için yüzde 35 oranında artırıldı. 2003’ün metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile çelik ve betonarme kargas, kagır, ahşap, taş duvarlı ve gecekondu tarzı binalar ile diğer basit binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, 22 ana sınıf itibariyle tespit edildi.

Buna göre, yeni yılda mesken olarak ve lüks inşaat halinde gerçekleştirilen çelik karkas binalarda ortalama metrekare maliyet 558 milyon 386 bin lira, betonarme karkas binalarda 340 milyon 182 bin lira olacak.
Bu rakam meskenlerde 1. sınıf inşaatlar için 371 milyon 316 bin lira ile 292 milyon 454 bin lira, 2. sınıf inşaatlar için 249 milyon 82 bin lira ile 190 milyon 784 bin lira, 3. sınıf inşaatlar için de 168 milyon 873 bin lira ile 33 milyon 697 bin lira arasında uygulanacak.
Gecekondu tarzı binaların ortalama metrekare maliyet bedeli 3. sınıf inşaatlarda 33 milyon 697 bin lira, basit inşaatlarda ise 17 milyon 168 bin lira seviyesinde bulunacak.

ORTALAMA DEĞER 259 MİLYON
Ortalama metrekare maliyet, 1. sınıf fabrika ve imalethane binaları inşaatında 259 milyon 333 bin lira ile 154 milyon 523 bin lira, lüks otel binaları inşasında 632 milyon 701 bin lira ile 464 milyon 210 bin lira, lüks hastane binası inşaatlarında 558 milyon 386 bin lira ile 291 milyon 109 bin lira arasında değişecek.
Söz konusu değer, 3. sınıf okul inşaatlarında 168 milyon 873 bin lira ile 24 milyon 985 bin lira arasında olacak. Tebliğ uyarınca taşıyıcı sistemi prefabrik ve öngerilmeli inşaat türü ile özellik arzeden binaların vergi değerinin hesabında, kullanış tarzına göre varsa bir üst inşaat değerinin ortalama rakamı esas alınacak. Bir üst sınıfa ait inşaat değeri yoksa, tespit edilen ortalama değer, yüzde 50 arttırılacak.
Maliyet bedeli belirlenmemiş binaların değeri ise bu sınıfın altında belirleme yapılmış ilk sınıfa ait ortalama rakam yüzde 50 arttırılarak bulunacak.
Binada kalorifer, klima ve asansör tesisatı varsa, tespit edilen bedellere kalorifer ve klima için yüzde 8, asansör için yüzde 6 oranında ilave yapılacak.